Umowa na budowę płyty postoju podpisana

Port Lotniczy Lublin S.A.

14 marca 2011 r. w siedzibie spółki Port Lotniczy Lublin S.A. podpisana została umowa dot. Budowy elementów pola naziemnego ruchu lotniczego tj. płyty postoju samolotu wraz ze stanowiskiem odladzania. Będzie to jeden z ważniejszych etapów budowy lotniska.

Roboty, o łącznej powierzchni nawierzchni 39 800 m2, obejmą:

  • wykonanie warstw konstrukcyjnych płyty postoju samolotów (PPS) oraz płyty postoju sprzętu wraz z profilowaniem podłoża

  • roboty ziemne w korycie płyty postoju sprzętu lotniczego

  • wykonanie drenażu, dla potrzeb odwodnienia koryta PPS

  • wykonanie oznakowania poziomego

  • roboty wykończeniowe na poboczach PPS

  • pełna obsługa geodezyjna i geotechniczna związana z realizacją przedmiotowego zadania.

Płyta postoju samolotów składać się będzie z następujących warstw konstrukcyjnych: geokompozyt drenażowy, warstwa mrozoochronna (odsączająca) z kruszywa naturalnego o grubości 30cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm, podbudowa z chudego betonu o grubości 20cm, nawierzchnia betonowa C40/50 o grubości 35 cm.

Czas realizacji tego etapu budowy to 6 miesięcy.

Kwota zamówienia: 17 004 754,64 zł. W postępowaniu wzięło udział 3 wykonawców, najwyższa oferta opiewała na 38 105 188,46 zł.

Wykonawcą będzie firma HEILIT + WOERNER BUDOWLANA Sp. z o.o. W jej imieniu umowę podpisał Damian Kublik Prezes Zarządu.

„Wszystkie nasze działania skupione są na tym, by jak najszybciej oddać do eksploatacji pełnowartościowy Port Lotniczy. Podpisana dziś umowa zbliża nas do realizacji tego celu. Równolegle kończymy postępowanie dotyczące podpisania umowy z wykonawcą drogi startowej, która zostanie podpisana w kwietniu. Natomiast III kwartale 2011 roku ogłosimy przetarg na budowę terminala lotniska” – powiedział Grzegorz Muszyński, prezes spółki Port Lotniczy Lublin.

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus