Ulica Dywizjonu 303 wygrywa w głosowaniu mieszkańców Krosna

Dywizjon 303

15 marca br. zakończyło się głosowanie, w którym mieszkańcy Krosna wybierali nazwę dla ulicy, która w tym roku została przyłączona do Krosna wraz z terenem przeznaczonym pod budowę łącznika do drogi S19 oraz strefę inwestycyjną.

368 głosów w ankiecie skierowanej do mieszkańców uzyskała propozycja nadania nazwy Dywizjonu 303. To najlepszy wynik, stanowiący 36,6% wszystkich oddanych głosów. Ankieta wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców, wzięło w niej udział 1005 osób. Zwycięska propozycja zostanie uwzględniona we wniosku o nadanie nazwy ulicy. Tym samym rozpocznie się formalna procedura, w której ostateczna decyzja należy do Rady Miasta Krosna.

Przypomnijmy, że historia „303” rozpoczęła się 2 sierpnia 1940 roku. Wówczas w Northolt został sformowany dywizjon, który dziedziczył tradycję 1 Pułku Lotniczego stacjonującego przed wojną w Warszawie. Większość jego pilotów pochodziła właśnie z Warszawy i we wrześniu 1939 roku brała udział w walkach w obronie stolicy. Pierwsze zwycięstwo Dywizjonu 303 miało miejsce 30 sierpnia 1940, jeszcze przed oficjalnym uzyskaniem gotowości bojowej. Podczas lotu treningowego Ludwik Paszkiewicz odłączył się i zestrzelił myśliwiec Messerschmitt Bf 110.

Podczas II wojny światowej piloci Dywizjonu 303 zniszczyli ponad 200 niemieckich samolotów. Byli najskuteczniejszą jednostką w bitwie o Anglię. Dywizjon 303 został wyróżniony przez legendarnego pilota brytyjskiego, Douglasa Badera, który twierdził, iż Polskie Skrzydła są najskuteczniejsze. Polacy wychwalani przez brytyjskie media do legendy przeszli dzięki książce Arkadego Fiedlera, która doczekała się przeszło 30 wydań.

Badanie opinii mieszkańców na temat nazwy dla nowej ulicy było dwuetapowe. W pierwszym etapie wzięło udział 856 osób, które zgłosiły 225 propozycji. Zgłoszone propozycje zostały przedstawione Komisji ds. Nadawania i Zmiany Nazw, która została poproszona o wytypowanie do dalszych konsultacji nazw w jej opinii najbardziej trafnych i najlepiej wpisujących się w obowiązujące wytyczne. Na podstawie wskazań Komisji, do głosowania w drugim etapie wybrano siedem propozycji. Ankietę przeprowadzono w dniach 2 – 15 marca br. Wyniki przedstawiają się następująco:

Podjęliśmy niestandardową, pierwszą tego typu inicjatywę, w której proces nadawania nazwy dla ulicy w Krośnie został poprzedzony szerokim zaproszeniem do wyrażenia opinii przez mieszkańców. Doceniamy zaangażowanie wszystkich uczestników. Dzięki licznym zgłoszeniom, powstał katalog ciekawych propozycji, z którego z pewnością będzie można korzystać w przyszłości przy nadawaniu nazw dla innych nowych ulic i obiektów infrastruktury miejskiej – informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta.

Przeprowadzone badanie ankietowe miało na celu także rozwijanie partycypacji społecznej w Krośnie. Zamierzamy zwiększać częstotliwość konsultacji z mieszkańcami oraz innych nieformalnych inicjatyw zwiększających udział mieszkańców w życiu naszego miasta i współzarządzaniu nim – dodaje zastępca prezydenta. – Krośnianie mieli duży wkład w przyłączenie do Krosna terenu, na którym znajduje się ulica, popierając zmianę granic w konsultacjach społecznych. Kontynuacją działań związanych z udziałem mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących tego obszaru będzie opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w procesie pogłębionych, szerokich konsultacji społecznych. Będziemy o tym informować w niedalekiej przyszłości – informuje dr Tomasz Soliński.

Źródło: UM Krosna
comments powered by Disqus