ULC: Zmiana zasad zdawania egzaminów teoretycznych

Licencje (fot. ULC)

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w związku ze zmianą nr 2019/1747 do Rozporządzenia UE nr 1178/2011, która wchodzi w życie w dniu 11 listopada 2019 r., zmianie ulegają zasady zdawania egzaminów teoretycznych dla kandydatów podchodzących do egzaminów teoretycznych z zakresu PPL, SPL, BPL, LAPL.

W związku z powyższym kandydaci zdający egzaminy teoretyczne z zakresu PPL, SPL, BPL, LAPL nie mają ograniczenia w liczbie sesji, w których mogą uczestniczyć w ramach procesu egzaminowania na ww. licencje. Nadal jednak pozostają warunki 4 podejść do przedmiotu oraz 18 miesięcy na zdanie egzaminu teoretycznego.

Zasady zdawania egzaminów teoretycznych na pozostałe licencje nie ulegają zmianie.

Więcej informacji o egzaminach teoretycznych na stronie www.ulc.gov.pl

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus