ULC: Zaproszenie na warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych

Pokazy lotnicze (fot. wallpaperswide.com)

Prezes Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza na otwarte wiosenne warsztaty poświęcone organizacji pokazów lotniczych w sezonie 2020.

Mając na uwadze bezpieczeństwo procesu organizacji i przeprowadzania pokazów lotniczych, warsztaty adresowane są do pilotów biorących udział w pokazach lotniczych oraz osób pełniących funkcje organizatorów i dyrektorów pokazów lotniczych, kierowników lotów, kierowników programu pokazu lotniczego i kierowników skoków spadochronowych.

Warsztaty odbędą się 19 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Flisa 2 w godzinach 9:00 - 16:00. w sali nad Bistro Flanders.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie swoich danych (imię i nazwisko uczestnika) na adres mailowy: pokazy@ulc.gov.pl do 28 lutego 2020 r. Jeśli są propozycje tematów do poruszenia w trakcie warsztatów, ULC prosi o przesłanie ich również do 28 lutego 2020 r. na adres mailowy: pokazy@ulc.gov.pl.

Prezes Urząd Lotnictwa Cywilnego, prosi uczestników warsztatów o zapoznanie się z art. 123 ustawy – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1488), poradnikiem zamieszczony na stronie internetowej ULC "Jak zorganizować i przeprowadzić pokazy lotnicze" oraz zamieszczonymi wzorami wniosków: www.ulc.gov.pl/pl/pokazy-lotnicze

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus