Przejdź do treści
Urząd Lotnictwa Cywilnego - granatowe tło
Źródło artykułu

ULC: Wytyczne w sprawie warunków włączenia statków powietrznych klasy urządzenie latające do kategorii Eksperymentalna (K6E)

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował Wytyczne nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 19 stycznia 2022 roku w sprawie warunków włączenia statków powietrznych klasy urządzenie latające do kategorii Eksperymentalna (K6E).

Statek powietrzny kategorii Eksperymentalna (K6E) oznacza statek powietrzny:

1) zbudowany według nowego, niewypróbowanego uprzednio projektu i wpisany do ewidencji statków powietrznych, w celu badania nowatorskich lub niekonwencjonalnych cech tego projektu, albo

2) wpisany do ewidencji statków powietrznych, który został następnie zmodyfikowany w sposób, gdzie podczas lotu należy się spodziewać właściwości lotnych znacząco różniących się od znanych dotychczas w celu wyznaczenia wymaganych osiągów, właściwości lotnych i sterowania

– użytkowany zgodnie z celem, dla którego został zbudowany lub zmodyfikowany przez podmiot, który posiada prawa do projektu statku powietrznego albo projektu typu statku powietrznego z możliwością wprowadzania zmian w tym projekcie, i który prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji albo jest podmiotem wyspecjalizowanym w prowadzeniu badań wyrobów lotniczych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1497), zwanym dalej „rozporządzeniem wyłączającym”.

Włączenie urządzenia latającego do kategorii Eksperymentalna (K6E) nie zastępuje procesu kwalifikacji i zatwierdzenia typu nowego statku powietrznego w kategorii Kwalifikowana (K4) lub zatwierdzenia zmiany statku powietrznego i nie może być prowadzone w takim celu.

Zmiana sposobu użytkowania statku powietrznego wpisanego do ewidencji w kategorii Eksperymentalna (K6E) wymaga:

1) zatwierdzenia typu urządzenia latającego, wpisania na listę typów zatwierdzonych, o której mowa w rozporządzeniu wyłączającym, albo

2) usunięcia modyfikacji, przywrócenia statku powietrznego do pierwotnej konfiguracji i przywrócenia pierwotnej kategorii statku powietrznego.

Wytyczne wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Do pobrania:
Wytyczne Prezesa ULC w sprawie warunków włączenia statków powietrznych klasy urządzenie latające do kategorii Eksperymentalna (K6E)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Czytaj więcej

lotnictwo GA
19 maja planowane jest czasowe wyłączenie VOR WAR na okres ok. 9 miesięcy. Tego dnia znika z AIP, a w ślad za tym z elektronicznych map w GPS-ach (po aktualizacji) DVOR/DME WAR. Zaraz potem nastąpi jego fizyczne wyłączenie i rozbiórka obiektu.
bezzałogowe statki powietrzne
Dwa dni konferencji, dwie sesje tematyczne i kilkanaście specjalistycznych wystąpień – tak w skrócie zapowiada się spotkanie dronowe pn. International Drone Event - Świat Pomiarów, które odbędzie się już od 1 do 2 czerwca br. w Centrum Kongresowym Targów Kielce.
wojsko
Wojska lotnicze USA poinformowały w poniedziałek o przeprowadzeniu pomyślnej próby z pociskiem hiperdźwiękowym, który osiągnął pięciokrotną szybkość dźwięku.
bezzałogowe statki powietrzne
14 maja 2022 r. Politechnika Warszawska otworzyła laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych na lotnisku w Przasnyszu. To unikalne w skali kraju i Europy miejsce, gdzie prowadzone są badania nad bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz technologiami radarowymi.

Nasze strony