Przejdź do treści
Urząd Lotnictwa Cywilnego - granatowe tło
Źródło artykułu

ULC: wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w 2023 roku

21 marca 2023 roku, pod pozycją 16 w Dzienniku Urzędowym ULC, został opublikowany Komunikat Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie wykazu podmiotów objętych w roku 2023 dofinansowaniem zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie.

Na podstawie § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie (Dz. U. z 2019 poz. 905) ogłasza się, co następuje:

1) listę podmiotów, którym zostało przyznane dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie, o którym mowa w art. 22b Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642), wraz z wykazem zakupów objętych tym dofinansowaniem, zawiera następująca tabela:

Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w 2023 roku (fot. ULC)

2) ogólna kwota przyznanego w roku 2023 dofinansowania, o którym mowa w pkt 1, wynosi 300 000, 00 zł.

Komunikat jest dostępny w Dzienniku Urzędowym ULC.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony