ULC ws. procedury wyboru koordynatora rozkładów lotów na lotnisku Poznań-Ławica

ULC

W dniu 12 kwietnia 2013 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję o wprowadzeniu koordynacji rozkładów lotów w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica począwszy od 1 lipca 2013 roku.

W związku z tym, w dniu 23 kwietnia 2013 roku w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego opublikowany został komunikat rozpoczynający procedurę wyboru koordynatora rozkładów lotów. W procesie udział wziąć mogą wszystkie podmioty spełniające wymagania zawarte w stosownych przepisach prawa, w szczególności w rozporządzeniu Rady nr 95/93 oraz rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów.

Podmioty ubiegające się o powołanie na koordynatora rozkładów lotów zobowiązane są przesłać swoje zgłoszenie w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach Prezesowi Urzędu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty publikacji ww. komunikatu na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Więcej informacji dotyczących procedury wyboru koordynatora rozkładu lotów

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus