Przejdź do treści
ULC udostępnił najnowszą wersję dokumentu PL-4444
Źródło artykułu

ULC udostępnił najnowszą wersję dokumentu PL-4444

29 czerwca 2022 r., w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod poz. 40 został opublikowane obwieszczenie nr 10 Prezesa ULC z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 4444.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970, z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898 oraz z 2022 r. poz. 655) ogłasza się wymagania ustanowione przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc 4444 „Procedury służb żeglugi powietrznej – zarządzanie ruchem lotniczym” (PANS-ATM, ICAO Doc 4444), stanowiący załącznik do ogłoszenia.

Wz. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokument podpisał p.o. Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych, Andrzej Kotwica.

Pełny tekst najnowszej wersji dokumentu 4444 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony