ULC: Transfer certyfikatów do CA(M)O

Urząd Lotnictwa Cywilnego - granatowe tło

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że rozporządzenie (UE) nr 2019/1383 oraz rozporządzenie (UE) nr 2020/270 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 wprowadzają od 24 marca 2020 r nową strukturę rozporządzenia poprzez dodanie nowych załączników oraz nowe typy organizacji w obszarze ciągłej zdatności do lotu tj. organizacje kompleksowej zdatności do lotu (CAO) certyfikowane zgodnie z Załącznikiem Vd (Part CAO) oraz organizacje zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO) certyfikowane zgodnie z Załącznikiem Vc (Part CAMO) rozporządzenia (UE) nr 1321/2014.

Niżej załączony przewodnik zawiera stanowisko Prezesa Urzędu dotyczące sposobu przekształcenia istniejących oraz ważnych certyfikatów wydanych zgodnie z Part M podsekcja G, Part M podsekcja F lub Part 145 do nowych certyfikatów zgodnych z Part CAO albo Part CAMO, na podstawie art. 4 i 5 Rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 zmienionego rozporządzeniami (UE) nr 2019/1383 oraz 2020/270.

•  Przewodnik przekształcenia certyfikatów Part MG Part MF Part 145

Aby ułatwić wydawanie nowych zatwierdzeń istniejącym organizacjom artykuł 4 i 5 rozporządzenia (EU) nr 1321/2014 umożliwia organizacjom posiadającym ważne certyfikaty Part M/F, Part M/G lub Part 145 otrzymanie certyfikatów CAO albo CAMO bez przeprowadzenia certyfikacji na zgodność z wymaganiami przepisów Part CAO albo Part CAMO.

W tym celu zatwierdzona organizacja Part 145, Part M/F albo Part M/G zwraca się do Prezesa Urzędu z wnioskiem o przekształcenie certyfikatu Part 145, Part M/F albo Part M/G w certyfikat Part CAO albo Part CAMO:

•  Wniosek o przekształcenie certyfikatów do Part CAO

•  Wniosek o przekształcenie certyfikatów do Part CAMO

Uwaga:
W związku z tym, że termin na przekształcenia zatwierdzeń mija 24 września 2021 r., wniosek powinien zostać złożony wystarczająco wcześnie przed tą datą, aby umożliwić zakończenie procesu przekształcenia przed tym terminem.

Zaleca się złożenie wniosku najpóźniej do dnia 27 maja 2021 r.

Więcej szczegółów w zakładce "Transfer certyfikatów do CA(M)O"

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus