Przejdź do treści
Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego za rok 2022 (fot. ULC)
Źródło artykułu

ULC: Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego za rok 2022

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że na stronie ULC zostało opublikowane "Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego za rok 2022".

Udostępnianie opinii publicznej zagregowanych informacji na temat bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym i rozpowszechnianie ich wśród branży lotniczej jest wymaganiem stawianym całemu międzynarodowemu środowisku lotniczemu, w tym nadzorom i przemysłowi. Rzetelne i transparentne informowanie o poziomie bezpieczeństwa jest podstawą tworzenia kultury bezpieczeństwa i kreowania atmosfery zaufania do transportu lotniczego i lotnictwa. Urząd Lotnictwa Cywilnego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom corocznie opracowuje sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

Przedstawione w dokumencie dane zostały pozyskane z baz danych ULC, EASA oraz pośrednio ICAO, Państw Członkowskich EASA, EUROCONTROL i przemysłu lotniczego. Odzwierciedlają one wiedzę, która była aktualna w momencie przygotowywania sprawozdania.

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego jest przykładem wykorzystywania zebranych informacji w celu ich analizy i wykorzystania płynących z niej wniosków do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w skali całego kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym dokumentem – LINK

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony