ULC: Składanie sprawozdań z wykonania zadań lotniczych za 2016 rok

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina wszystkim użytkownikom statków powietrznych, które są objętych obowiązkiem rejestracji o obowiązku składania sprawozdań z wykonania zadań lotniczych za 2016 rok, zgodnie z art. 135 d. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze. Sprawozdania należy złożyć do dnia 31 stycznia 2017 r.

Dla ułatwienia sporządzenia takiego sprawozdania można skorzystać ze wzoru sprawozdania opracowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Pracownicy Inspektoratu Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym służą pomocą w razie wystąpienia problemów z pobraniem wzoru sprawozdania lub wątpliwości podczas jego wypełniana. Na stronie internetowej Urzędu jest też umieszczony formularz sprawozdania z danymi przykładowymi (DEMO).

Sprawozdania należy przesyłać pod adres e-mail: lbb-1@ulc.gov.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer telefonu 22 520 75 00 lub 22 520 73 97.

Wiecej informacji można znaleźć w zakładce Formularze sprawozdań.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus