Przejdź do treści
ULC - sesja egzaminacyjna - ważne
Źródło artykułu

ULC: sesja egzaminacyjna w marcu 2022 roku

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował o terminie najbliższej komputerowej sesji egzaminacyjnej. Marcowa sesja egzaminacyjna odbędzie się w dniach 8 – 18 marca 2022 r., w godzinach 9:00-15:00.

Rezerwacje zostaną uruchomione 28 lutego 2022 r. o godz. 9:00.

Do egzaminów w sesji marcowej będą mogły przystąpić:
• osoby posiadające rezerwację,
• osoby, dla których sesja marcowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział (dotyczy osób, którym kończy się 18-miesięczny termin + odstępstwa, na zdanie egzaminów),

W poczekalni LKE działa kolejkomat. Od godziny 9 można pobierać numerki. ULC prosi o stosowanie się do zaleceń osób z komisji egzaminacyjnej w zakresie organizacji.

Urząd przypomina, że na terenie Urzędu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Osoby bez prawidłowo założonej maseczki nie będą obsługiwane.

ULC informuje także, że poczekalnia jest otwierana o godzinie 9:00 oraz że w poczekalni LKE mogą przebywać tylko i wyłącznie kandydaci podchodzący do egzaminów w danym dniu.

Ze względu na trwający stan epidemii powyższe ustalenia mogą ulec zmianie.

W związku z aktualnymi zaleceniami rządowymi zapadła decyzja, że kandydaci bez rezerwacji nie mogą przystępować do egzaminów w sesji marcowej. Jednakże, ze względu na fakt, że sytuacja jest dynamiczna, decyzja o ewentualnym udziale w sesji marcowej kandydatów bez rezerwacji może zostać zmieniona. Jeżeli taka możliwość zostanie udostępniona niezwłocznie Urząd opublikuje aktualizację komunikatu w tym zakresie.

Jednocześnie Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w marcu nie odbędzie się sesja w Chełmie.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony