ULC: Roczny plan egzaminów teoretycznych na 2020 rok

Licencje (fot. ULC)

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego ukazał się roczny plan egzaminów teoretycznych na 2020 rok.

W nadchorzącym roku ULC zaplanował jedenaście sesji egzaminacyjnych z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych oraz jedenaście sesji egzaminacyjnych z użyciem techniki komputerowej.

Szczegółowy harmonogram przebiegu każdej sesji egzaminacyjnej opracowuje Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE) uwzględniając liczbę kandydatów i zakres egzaminów.

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że wsierpniu nie organizuje się sesji egzaminacyjnej, co należy uwzględnić przy planowaniu procesu egzaminacyjnego.

Wniosek o egzamin teoretycznynależy złożyć 30 dni przed sesją egzaminacyjną, do której kandydat chciałby przystąpić. W  przypadku  niekompletnego  wnioskuo  egzamin  teoretyczny, kandydat nie może być do  niego dopuszczony aż do momentu uzupełnienia brakującej dokumentacji.

Egzaminy na licencje pilota zawodowego CPL(A)/(As)/(H), pilota liniowego ATPL (A)/(H), pilota w załodze wieloosobowej MPL i uprawnienie IR(A)/(As)/(H) przeprowadzane są w języku angielskim w oparciu o aktualną wersję banku pytań European Central Question Bank.Egzaminy na licencje pilota turystycznego PPL(A)/(As)/(H), pilota szybowcowego SPL, pilota balonowego BPL, pilota rekreacyjnego LAPL (A)/(H)/(S)/(B) przeprowadzane są w języku polskim w oparciu o Krajowy Bank Pytań. Egzaminy na licencje PPL(A) i PPL(H) są dostępne z podglądem w języku angielskim.

Pod adresem internetowym: www.app.ulc.gov.pl można dokonać rezerwacji na egzamin. Zalogowanie  do systemu  następuje  poprzez wpisanie indywidualnego loginu składającego się zPIN-u i hasła dostarczonego przez LKE za pośrednictwem poczty elektronicznej, po pozytywnym zweryfikowaniu  wniosku  o  egzamin teoretyczny.

Sesje egzaminacyjne na świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane będą przeprowadzane w terminach ustalanych każdorazowo z egzaminatorami.

Egzamin  z  języka  angielskiegolub  polskiego dla pilotów, kontrolerów  ruchu  lotniczego, informatorów służby informacji powietrznej i informatorów lotniskowej służby informacji powietrznej:w oparciu o Krajowy System Egzaminów Językowych (KSEJ) prowadzony jest obecnie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Terminy sesji egzaminacyjnych z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych:

Terminy sesji egzaminacyjnych z użyciem techniki komputerowej:

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć TUTAJ.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus