ULC: Przewozy pasażerskie w transporcie lotniczym po trzech kwartałach 2020 roku

Urząd Lotnictwa Cywilnego - samolot

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku polskie porty lotnicze obsłużyły 12,8 mln pasażerów a więc o 66 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zrealizowano 128 tys. operacji lotniczych, co oznacza spadek o 58 proc. w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2019 roku.

Pomimo zniesienia całkowitego zakazu ruchu lotniczego pod koniec drugiego kwartału 2020 roku, pozostał on zamknięty na wielu kierunkach, w szczególności tych poza Unię Europejską. Sezon wakacyjny w okresie epidemii pozwolił tylko na częściowe odbudowanie ruchu. Wiele krajów, do których Polacy chętnie wybierali się na urlopy, wprowadziło dodatkowe restrykcje dla ruchu lotniczego oraz specjalne wymagania wobec pasażerów, takie jak okazanie negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. To wszystko spowodowało, że w trzecim kwartale 2020 roku w obsłużono jedną trzecią pasażerów przewiezionych w trzecim kwartale 2019 roku.

Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku 4,8 mln pasażerów, czyli o niemal 9,6 mln mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Był to wynik zbliżony do wyników osiągniętych przez porównywalne porty lotnicze zrzeszone w ACI Europe. Drugie, co do wolumenu ruchu polskie lotnisko – Port Lotniczy Kraków-Balice – obsłużyło w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku 2,3 mln pasażerów, a więc o 3,9 mln mniej niż w takim samym okresie 2019 roku. Port ten nadal osiąga lepsze wyniki od porównywalnych portów zrzeszonych w ACI Europe – o 3,6 punktów procentowych.

W trzech pierwszych kwartałach 2020 roku najwięcej pasażerów spośród przewoźników lotniczych przewiózł Ryanair – ponad 3,4 mln, co jednak było spadkiem o prawie 5,6 mln pasażerów w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Drugą co do wielkości liczbę pasażerów przewiozły Polskie Linie Lotnicze LOT – 3,2 mln pasażerów, a więc o 5,8 mln pasażerów mniej niż w trzech pierwszych kwartałach poprzedniego roku. Wizz Air z kolei przewiózł w tym okresie 3 mln pasażerów, co oznacza, że przewoźnik obsłużył o 4,1 mln mniej pasażerów niż w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku.

Przewozy krajowe i międzynarodowe

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku odnotowano spadek liczby pasażerów międzynarodowych o 66,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Jest to jednak wynik o 5 punktów procentowych lepszy niż wynik portów lotniczych zrzeszonych w ACI Europe. Liczba operacji spadła w trzech kwartałach o 60 proc. W ramach międzynarodowych przewozów regularnych przewieziono o prawie 19,6 mln pasażerów mniej, niż w analogicznym okresie 2019 roku, a w ramach przewozów czarterowych o 3,5 mln pasażerów mniej. Wśród przewoźników lotniczych w ruchu międzynarodowym najwięcej pasażerów miał w tym okresie Ryanair, a następnie Wizz Air i PLL LOT.

W przewozach krajowych odnotowano w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku spadek w liczbie przewiezionych pasażerów o 61 proc., a więc o niemal 1,8 mln pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Był to wynik o 7,5 punktów procentowych gorszy, niż wynik portów lotniczych zrzeszonych w ACI Europe. Większość pasażerów w ruchu krajowym przewiózł PLL LOT (prawie 1,1 mln), był to jednak wynik o 1,6 mln pasażerów gorszy niż w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku.

Przewozy regularne

W przewozach regularnych w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku odnotowano spadek liczby pasażerów o 64,6 proc., czyli obsłużono o prawie 21,4 mln pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Najwięcej pasażerów podróżowało na trasach do/z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch.

Lotniska, które obsłużyły najwięcej pasażerów w ruchu regularnym to Lotnisko Chopina w Warszawie (4,4 mln pasażerów), a następnie porty lotnicze Kraków-Balice (2,3 mln pasażerów) i Gdańsk im. L. Wałęsy (1,4 mln pasażerów).

Wśród przewoźników najwięcej pasażerów w ruchu regularnym przewiózł Ryanair (3,4 mln), a następnie PLL LOT (3,1 mln pasażerów) oraz Wizz Air (3 mln pasażerów).

Przewozy czarterowe

W ruchu czarterowym po trzech pierwszych kwartałach 2020 roku odnotowano spadek liczby pasażerów o 77,4 proc., czyli o ponad 3,5 mln pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Najwięcej pasażerów podróżowało na trasach z/do Grecji, Turcji i Egiptu.

Wśród lotnisk liderami pod względem liczby obsłużonych pasażerów były: Lotnisko Chopina w Warszawie (365 tys. pasażerów), Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach (364 tys.) oraz Port Lotniczy Poznań-Ławica (118 tys.).

W przypadku przewoźników lotniczych najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym przewiózł Enter Air (329 tys.), a następnie Buzz (166 tys.) oraz PLL LOT (154 tys.).

Przewozy towarów drogą lotniczą

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku przewieziono 71,4 tys. ton cargo lotniczego, co stanowi spadek o 20,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Wynika on ze zmniejszenia wolumenu lotów samolotów pasażerskich, na których pokładach przewożona jest duża część cargo obsługiwanego przez polskie porty lotnicze. Liczba operacji lotniczych cargo w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku spadła w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku o zaledwie 1,5 proc., co pokazuje, że ruch towarowy nie ucierpiał znacznie z powodu epidemii, ale nastąpiła utrata możliwości przewozowych ze względu na ograniczenia w ruchu pasażerskim. Ma to znaczenie w szczególności w przypadku przewozów towarów na trasach, gdzie transport cargo drogą lotniczą następował w dużej mierze na pokładach samolotów pasażerskich, takich jak Katar, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Zapraszamy do zapoznania się z analizą przewozów pasażerskich w transporcie lotniczym po trzech kwartałach 2020 roku.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus