ULC opublikował Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym nr 1(2) 2018

Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym nr 1(2) 2018

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym nr 1(2) 2018. W numerze znajduje się m.in. artykuł przybliżający medyczne aspekty wpływu promieniowania lasera na organizm ludzki, analizę statystyczną wraz z opisem skali zjawiska, wywiad z pilotem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz artykuł na temat działań podejmowanych przez Policję w celu eliminowania tego rodzaju zdarzeń.

Jak podkreśla Piotr Samson, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, poprzedni numer Biuletynu poświęcony był głównym założeniom kultury sprawiedliwego traktowania w lotnictwie cywilnym – Just Culture. Podejmował także tematykę wykorzystywania wskaźników bezpieczeństwa (SPI) w Krajowym Planie Bezpieczeństwa oraz zdarzeń lotniczych związanych z holowaniem szybowców. Tym razem ULC chce podzielić się niepokojącymi spostrzeżeniami na temat przypadków oślepiania pilotów wiązką lasera, bowiem Urząd od kilku lat obserwuje niebezpieczny trend polegający na kierowaniu wskaźnika laserowego w kierunku startujących i lądujących samolotów.

W 2017 roku w Polsce zgłoszono 133 takie zdarzenia, w tym aż 108 dotyczyło samolotów pasażerskich. To prawie 30 proc. więcej incydentów niż rok temu. Zamierzeniem Prezesa ULC jest, aby drugie wydanie Biuletynu stało się skutecznym narzędziem w informowaniu o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z niewłaściwego wykorzystania wiązki lasera oraz uświadamianiu problemu oślepień pilotów.

Dokument jest publikowany przez Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym nr 1(2) 2018 dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus