ULC o oznakowaniu elektrowni wiatrowych

Elektrownie wiatrowe na lądowisku Chwałowice (fot. lotniska.dlapilota.pl)

Do urzędu Lotnictwa Cywilnego wpłynęły pytania i wątpliwości dotyczące sposobu oznakowania elektrowni wiatrowych po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 264).

Poniżej zamieszczamy wyjaśnienia Urzędu:

przeszkody lotnicze oznakowane zgodnie z dotychczasowymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych nie muszą być natychmiast zmieniane. Podmioty zobowiązane do ich oznakowania (dziennego i nocnego) według nowych wymagań muszą to zrobić przy najbliższej renowacji. Nie jest zatem konieczna natychmiastowa zmiana oznakowania istniejących obiektów, stanowiących przeszkody lotnicze, w tym elektrowni wiatrowych (par. 61 nowego rozporządzenia),

nie ma potrzeby ponownego występowania o zezwolenia na zmianę sposobu lub rodzaju oznakowania przeszkody. Wszystkie zgody uzyskane na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych zachowują ważność (par. 61 nowego rozporządzenia),

gdy proces realizacyjny budowy turbin wiatrowych został rozpoczęty przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (np.: turbiny zostały już przetransportowane z miejsca produkcji, złożono zamówienia na produkcję lub zostały dla nich wydane pozwolenia na budowę), a więc turbiny z uzasadnionych przyczyn nie mogą być oznakowane w sposób zgodny z wymaganiami nowego rozporządzenia, do czasu ich instalacji należy złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zezwolenie na zmianę sposobu lub rodzaju oznakowania, (par. 40 i 41 nowego rozporządzenia),

• mając na uwadze, iż obecnie produkowane turbiny wiatrowe są malowane fabrycznie jasnymi kolorami w odcieniu białym (np.: biel złamana, biel papirusowa, jasno-szary), w celu jednolitej interpretacji wymagań rozporządzenia, za kolor biały uznaje się również następujące wartości palety RAL: 1013, 7035, 7038, 7047, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018.
Wyżej wymienione palety RAL mają zastosowanie dla wszystkich przeszkód lotniczych.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus