Przejdź do treści
Źródło artykułu

ULC: Dyrektywa zdatności ws. duralowych łopat wirnika nośnego na wiatrakowcach

Z dniem 25 listopada 2019 r., Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał Dyrektywę Zdatności nr SP-0004-2019-A, której zapisy obejmują wiatrakowce wyposażone w duralowe komplety łopat produkcji firmy Aviation Artur Trendak lub Cllier Aviation, objęte ewidencją lub rejestrem cywilnym statków powietrznych, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz ewidencją lub rejestrem obcego państwa.

Opublikowanie dokumentu spowodowane było ułamaniem łopaty wirnika nośnego wiatrakowca podczas lotu na wiatrakowcu typy ZEN 1/TERCEL.

W celu ustalenia i wyeliminowania z eksploatacji niezdatnych łopat zarówno produkcji Aviation Artur Trendak oraz firmy Cllier Aviation (z uwagi na zbieżność konstrukcji i technologii produkcji) niniejsza Dyrektywa Zdatności wprowadza przeglądy łopat wirnika nośnego według pkt. 5. Dyrektywy oraz obowiązkowego biuletynu serwisowego Nr 01-19:
1) Łopaty z nalotem do 1000 godz. – dokonać przeglądu łopat WN przed pierwszym lotem oraz co 25 godz. lotu,
2) Łopaty z nalotem powyżej 1000 godz. wycofuje się tymczasowo z eksploatacji do czasu zakończenia badania wypadku lotniczego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.

Dyrektywa Zdatności Nr SP-0004-2019-A została ogłoszona w dniu 29.11.2019 r. w Dzienniku Urzędowym ULC poz. 81 i będzie uznana za doręczoną z upływem 14 dni od dnia jej publikacji.

Pełny tekst dokumentu znajduje się TUTAJ

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony