ULC: Aktualizacja wskaźników poziomu bezpieczeństwa (SPI)

Aviation Safety - tablica

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że od stycznia 2019 roku obowiązuje nowy zakres wskaźników poziomu bezpieczeństwa (SPI) dla podmiotów objętych obowiązkiem wdrożenia Safety Performance Monitoring. Zmiany SPI wynikają z nowelizacji Krajowego Planu Bezpieczeństwa 2018 – 2021, opublikowanego w zakładce: Krajowy Plan Bezpieczeństwa 2018 – 2021.

Nowe wskaźniki obowiązują już od pierwszego okresu referencyjnego tj. styczeń – marzec 2019. Zbiorczy spis obowiązujących SPI można znaleźć na dole strony w zakładce: Wskaźniki bezpieczeństwa SPIs.

Jednocześnie zmianie uległy dotychczasowe formularze, na których podmioty przesyłają kwartalne raporty. Nowy zestaw formularzy jest dostępny tutaj.

Jednocześnie ULC przypomina, że wdrożenie wskaźników bezpieczeństwa (SPI) w dokumentacji zarządzania bezpieczeństwem organizacji może polegać na zastosowaniu odwołania do tej strony internetowej.

Oddzielne kopiowanie każdego SPI do własnej dokumentacji z Krajowego Planu Bezpieczeństwa nie jest wymagane. Pozwoli to na uniknięcie każdorazowych zmian w dokumentacji organizacji przy corocznych zmianach Krajowego Planu Bezpieczeństwa.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus