Prace związane z rozwojem rynku U-space w Polsce – ankieta

Ankieta PAŻP

W ramach krajowych prac nad rozwojem rynku U-space przez Ministerstwo Infrastruktury, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotowana została ankieta, która ma na celu pozyskanie informacji o realizowanych przez operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) lotach i wpływie poszczególnych potencjalnych, przyszłych rozwiązań na realizowane obecnie przez nich procesy.

Zebrane w ankiecie informacje pozwolą na ocenę, które proponowane rozwiązania technologiczne w zakresie cyfryzacji procesów są przez użytkowników BSP najbardziej pożądane.

Wnioski z ankiety są dla nas wszystkich niezmiernie ważne i pozwolą na sprawdzenie, czy poszczególne propozycje przyniosłyby korzyści. Mamy szczególną prośbę o dotrwanie do końca ankiety. Niech nie zrażą Was pierwsze pytania, które sugerują, jakoby ankieta dotyczyła wyłącznie profesjonalistów.

Ankieta składa się z 28 pytań i będzie aktywna do 29 lipca br. (do końca dnia). Zapraszamy do jej wypełnienia (LINK)

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus