Przejdź do treści
Konkurs MON na bezzałogowe systemy (fot. MON)
Źródło artykułu

Trwa konkurs MON na bezzałogowe systemy powietrzne, lądowe i morskie

Do 3 kwietnia 2024 r. studenci i doktoranci mogą składać prace do konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej za realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego (BSP), Bezzałogowego Systemu Lądowego (BSL) lub Bezzałogowego Systemu Morskiego (BSM) do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Zgodnie z Decyzją Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2024 r. ruszyła IV edycja konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej za bezzałogowe systemy powietrzne, lądowe i morskie. Konkurs jest organizowany z udziałem czterech uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Lotniczej Akademii Wojskowej i Akademii Wojsk Lądowych. Studenci i doktoranci tych uczelni mogą składać prace indywidualnie lub zespołowo.

W pierwszym etapie należy przedstawić koncepcję BSP, BSL lub BSM w wybranej kategorii wraz z kosztorysem jej dalszego wykonania. Autorzy projektów zakwalifikowanych w pierwszym etapie otrzymają nawet do 70 tys. zł na ich realizację.

W tegorocznej, czwartej edycji konkursu, określono trzy kategorie dla zgłaszanych projektów systemów bezzałogowych: rozpoznawcze, bojowe i wsparcia. Projekty w kategorii „rozpoznawcze” będą oceniane pod kątem możliwości wykrycia, rozpoznania oraz śledzenia obiektu/celu, możliwości monitorowania i kontroli obszaru zainteresowania, np. granic lub strefy przybrzeżnej. Kategoria „bojowe” koncentruje się na możliwościach przenoszenia i użycia środków bojowych/środków rażenia, możliwościach wykrycia, rozpoznania oraz ataku na wyznaczony cel, a także zwalczania systemów bezzałogowych. Kategoria „wsparcia” przeznaczona jest dla projektów stwarzających możliwości ewakuacji, dostawy amunicji, wyposażenia, środków medycznych i żywności do wysuniętych stanowisk wojsk własnych.

Regulamin konkursu przewiduje nagrody pieniężne za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii – odpowiednio 50 tys. zł, 25 tys. zł i 10 tys. zł oraz za wyróżnienie 5 tys. zł.

Uczestnicy mogą złożyć więcej niż jedną pracę konkursową. Dopuszczalna jest modernizacja projektu z poprzedniej edycji, w takim przypadku należy dołączyć do zgłoszenia projekt bazowy wraz z opisem zmian. Do konkursu można zgłosić zarówno demonstrator technologii lub jego element, jak i projekt modernizacji już istniejącej konstrukcji. Nie może to być urządzenie komercyjnie dostępne, ale do jego wykonania mogą posłużyć ogólnodostępne elementy, układy i komponenty. Koncepcję wraz z kosztorysem składa się zgodnie ze wzorem formularza, stanowiącym załącznik nr 8 do regulaminu, dodatkowo należy złożyć załączniki nr 1, 2 i 3.

Zgłaszane projekty muszą zostać przekazane za pośrednictwem macierzystej uczelni wojskowej. Projekty należy dostarczyć do 3 kwietnia 2024 r.

W zeszłorocznym konkursie MON studenci i doktoranci Wojskowej Akademii Technicznej wywalczyli aż 6 nagród. Po raz pierwszy w historii konkursu przyznano wówczas nagrodę specjalną, którą otrzymał zespół z WAT za projekt HAASTA. Koncepcja ta wygrała w kategorii „bezzałogowa amunicja krążąca”. Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała modernizacja projektu RZUTKA. W kategorii „bezzałogowe systemy operacyjno-rozpoznawcze” I miejsce (ex aequo z AMW) zdobyła koncepcja POLAR, a III miejsce – koncepcja KRASKA. Wyróżniono projekty FalcogN, CERBER, VIRGA, NARWAL oraz HackBee. Wśród „bojowych systemów bezzałogowych” główną nagrodę otrzymał projekt INTERCEPTOR, II miejsce zajął system CIEŃ, a III miejsce przypadło projektowi GOLIAT 2023.

O wszystkich nagrodzonych projektach opracowanych w Wojskowej Akademii Technicznej można przeczytać tutaj.

oprac. Karolina Duszczyk

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony