Testy PPL(A) LKE

Ventum Air (logo)

Aby ułatwić wszystkim nowym adeptom sztuki lotniczej przygotowanie sie do państwowych egzaminów z wiedzy teoretycznej do licencji PPL(A) zespół FTO Ventum Air przygotował specjalne aplikacje testowe. Celem było, aby w jak największym stopniu zbliżone one były do realiów egzaminów LKE.

Twórcy bazy proszą użytkowników o informację zwrotną o ewentualnych błędach lub nieścisłościach w prezentowanych testach.

Każdy z testów składa się z 40 pytań wylosowanych z bazy pytań LKE (cała baza ze wszystkich przedmiotów ma ok 2000 pytań) ma limit czasowy 40 min (wyjątkiem jest jedynie test z Łączności, który ma 20 pytań i limit czasowy 20 minut).

Testy znajdziecie na stronie Ventum Air


Czytaj również wywiad z z przewodniczącym Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej, Sławomirem Ilarskim:

cz. I: System egzaminowania LKE wydaje się optymalny…
cz. II: Trudno mówić o najlepszej metodzie zdawania…

Z uwagi na powtarzające się, nagminne przypadki łamania regulaminu oraz interwencje ośrodka Ventum Air, komentarze zostały usunięte a możliwość komentowania wyłączona

Źródło: Ventumair