Szkolenie obronne ULC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że W ośrodku szkoleniowym w Jachrance odbyło się szkolenie obronne dla przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jednostek nadzorowanych oraz wybranych jednostek organizacyjnych lotnictwa cywilnego.

Tematem szkolenia była realizacja zadań obronnych oraz współpraca cywilno – wojskowa w lotnictwie cywilnym.

Miało ono na celu udzielenie wytycznych dotyczących działalności obronnej w 2009 r. w obszarze lotnictwa cywilnego, zapoznanie uczestników z problematyką zarządzania kryzysowego w obszarze lotnictwa cywilnego, oceny bezpieczeństwa i regulacjami prawnymi.

Dyskutowano o konieczności doskonalenia współdziałania organów i podmiotów uczestniczących w procesie planowania i realizacji przygotowań obronnych będących we właściwości Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Dyrektora Biura Spraw Obronnych.

Omawiano również konieczność weryfikacji rozwiązań przyjętych w planach operacyjnych funkcjonowania oraz planach osłony technicznej cywilnej infrastruktury lotniczej i środków transportu lotniczego.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

to już nie wystarczy im szkolne PO (przysposobienie obronne)?

-no tak, tam nie uczono jak bronić się przed krytyką środowiska lotniczego i jego logicznymi argumentami.
A tak na marginesie, opierając swoje zdanie o słynne wypowiedzi w TV, mogliby podszkolić się z j. Polskiego.

Dla Twojej wiadomości niedouczony mentorze, zrobiłeś trzy ewidentne błędy językowe w ostatnim zdaniu :
- z wyjątkiem przymiotnikowych członów nazw geograficznych, przymiotniki w języku polskim pisze się małą literą
- opierać można się o ścianę- co do wypowiedzi, to można co najwyżej oprzeć się na nich
- kiedy używa się imiesłowowego równoważnika zdania, obowiązuje zasada tożsamości podmiotów- czynność wyrażona imiesłowem nieodmiennym musi mieć tego samego osobowego wykonawcę, co orzeczenie w zdaniu głównym. Innymi słowy napisałeś coś w rodzaju: "Mając jedenaście lat, umarła mu matka" albo " Będąc na plaży, zginęła mi parasolka". Kiedy następnym razem będziesz zabierał głos w sprawie poprawności językowej,żeby się znowu nie ośmieszyć, zajrzyj do słownika ortograficznego i poprawnej polszczyzny, a potem pouczaj innych

Witamy Tubę Tubeczkę. Zastanów się lepiej Douczona Prymusko nad monotonią Twojego "uprzejmie informuję", szczególnie nad jego szykiem logicznym i zawartością merytoryczną. Przeczytaj jeszcze raz swój post i powiedz, czy nie kompromitujesz się troszkę własnymi błędami.

Poziom frustracji wśród pilotów osiąga coraz większy poziom. ULC chyba wreszcie zaczyna to zauważać skoro organizuje urzędnikom szkolenia obronne... ;-)

Kolejne szkolenie dla tych darmozjadów z naszych podatków, tym razem "obronne" - ha ha ha. Czego ULC się boi? Że środowisko lotnicze podpali im urząd lub podłoży ciężką walizkę z tykającym zegarem? Hmmm...