Szkolenie instruktorsko-metodyczne kierowniczej kadry służby ruchu lotniczego Sił Zbrojnych RP

Płk dypl. pil. Cezary Wasser – Szkolenie instruktorsko-metodyczne (fot. ssrlszrp.wp.mil.pl)

W dniach 13-14.03.2018 roku na terenie 1. Bazy Lotniczej w Warszawie, odbyło się szkolenie instruktorsko-metodyczne kierowniczej kadry służby ruchu lotniczego Sił Zbrojnych RP na temat „Zmiany w funkcjonowaniu wojskowej służby ruchu lotniczego w świetle obowiązujących przepisów”.

W dwudniowym szkoleniu pod przewodnictwem Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP płk. dypl. pil. Cezarego Wassera uczestniczyli szefowie wydziałów ruchu lotniczego skrzydeł lotniczych, szefowie i oficerowie komórek ruchu lotniczego poszczególnych rodzajów wojsk oraz kadra SSRL SZ RP. Do udziału w szkoleniu zaproszono również przedstawicieli z Dowództwa Generalnego RSZ RP, Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, Ośrodka Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (CAPTO) w Dęblinie, Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP, portalu internetowego „dlapilota.pl”.

Celem szkolenia było m.in. podsumowanie działalności wojskowej służby ruchu lotniczego w 2017 roku, zapoznanie z kierunkami rozwoju w wojskowej ATS, stopniem zaawansowania wdrażania systemu TURAWA MATS, realizacją pozyskania na lotniska Sił Zbrojnych „Urządzeń kontroli ruchu naziemnego na lotniskach wojskowych” (kr. roboczy Łoś), przedstawienie interfejsu systemu AWOS dla personelu ATC oraz wykorzystanie systemu GCA-2000 na lotniskach wojskowych jak również omówienie nowych rozwiązań w aplikacji DroneRadar. Zapoznano także uczestników szkolenia z wnioskami z badanych zdarzeń lotniczych w zakresie ruchu lotniczego.

Ostatnim elementem szkolenia było postawienie zadań na 2018 rok.

Dariusz Wołowiec

Źródło: Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP
comments powered by Disqus