Szef najważniejszej europejskiej agencji lotniczej z wizytą w ULC

Szef EASA - Patrick Ky oraz Prezes ULC Piotr Samson w ULC (fot. ULC)

Patrick Ky, dyrektor wykonawczy Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA, ang. European Union Aviation Safety Agency), jednej z najważniejszych organizacji na świecie, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym, złożył wizytę w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. To już kolejna wizyta szefa EASA w Polce i potwierdzenie bliskiej współpracy z polskim nadzorem lotniczym.

Od 2019 roku przewodniczącym Rady Zarządzającej EASA jest Piotr Samson, Prezes ULC.

Wśród poruszonych tematów były m.in. wpływ pandemii COVID-19 na lotnictwo cywilne i największy w historii kryzys tego sektora transportu a także wyzwania stojące przez lotnictwem.

Wizyta Patricka Ky była dobrą okazją do poznania nowych wiceprezesów ULC odpowiedzialnych za standardy lotnicze i infrastrukturę lotniskową.

EASA sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem w Europie m.in. poprzez szczegółowe audyty nadzorów krajowych, w tym również polskiego. Szef Agencji pozytywnie ocenił ostatnie wyniki kontroli w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Kompetencje EASA obejmują najważniejsze obszary związane z bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego – m.in. operacje lotnicze, drony, porty lotnicze czy żeglugę powietrzną. Jej zadania to m.in.:
•  projektowanie przepisów wykonawczych dotyczących bezpieczeństwa lotniczego,
•  nadzór i wsparcie państw członkowskich w dziedzinach, w których EASA ma wspólne kompetencje,
•  współpraca z podmiotami międzynarodowymi na rzecz poprawy globalnego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa.


Szef EASA - Patrick Ky oraz Prezes ULC Piotr Samson podczas spotkania w ULC (fot. ULC)

Głównymi organami EASA są Rada Zarządzająca EASA składająca się z 33 członków (28 państw UE + EFTA1 + Komisja Europejska) oraz dyrektor wykonawczy EASA.

1 Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus