Świdnik Air Festival powróci

Grupa AeroSPARX w locie (fot. swidnik.pl)

Jest już data i jest decyzja. W przyszłym roku nad Świdnikiem ponownie będą latać najlepsi piloci i grupy akrobacyjne. Organizatorzy chcą, żeby Świdnik Air Festival 2020 odbył się w zmienionej formule i z jeszcze większym rozma­chem niż dotychczas.

Dwie edycje lotniczego show od­wiedziło 100 tys. widzów. Obejrzeli pokazy kilkudziesięciu najlepszych polskich pilotów i grup akrobacyj­nych oraz zagranicznych gości. Wy­darzenie skupiło również biznesowe środowisko lotnicze i mimo ogrom­nego zainteresowania, było bardzo bezpieczne. Oprócz dziesiątek tysięcy widzów, dopisali także sponsorzy.

Koszty organizacji Świdnik Air Fe­stival w minionym roku zamknęły się kwotą około 1 mln zł. Ogromną większość pieniędzy udało się po­zyskać od sponsorów, partnerów i ze sprzedaży biletów. W sumie, z własnego budżetu, dołożyliśmy do wydarzenia około 84 tys. zł. To na­prawdę niewielka kwota przy impre­zie na tak dużą skalę – mówi Adam Żurek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

Już w czerwcu zaczęły pojawiać się deklaracje dotyczące organizacji trzeciej edycji wydarzenia. Teraz zostały oficjalnie potwierdzone.

Pracujemy nad kolejną odsłoną Świdnik Air Festival. Zamierzamy zrobić jeszcze lepsze lotnicze show niż w poprzednich latach – mówi Ewa Jankowska, sekretarz miasta. – Zależy nam na zadowoleniu widzów, bogatszym programie i rozwoju wy­darzenia do rangi ponadregionalnej. Widzimy w nim bardzo duży poten­cjał promocyjny miasta, ale również biznesowy. Świdnik Air Festival nie tylko skupia fanów lotnictwa, ale również duże firmy, które działają w tej branży lub są z nią związane.

Wiadomo już, że pokazy powrócą do Świdnika 6 i 7 czerwca przyszłego roku.

Rozesłaliśmy pisma do naszych partnerów wojskowych. W listo­padzie odbędzie się seria spotkań z instytucjami i firmami, z którymi współpracowaliśmy przy organizacji dotychczasowych edycji Świdnik Air Festival – tłumaczy A. Żurek. – Na­szym celem jest zaprezentowanie wi­dzom wydarzenia, które będzie miało większy rozmach, bardzo atrakcyjny program i przyciągnie jeszcze więcej osób niż w poprzednich latach.

W minionym roku największym za­interesowaniem cieszył się blok pokazów nocnych. Festiwal został również wzbogacony o kon­certy krajowych gwiazd. Drugiego dnia na scenie wystąpili: Organek, Ania Dąbrowska i Enej. W nadcho­dzącym roku prawdopodobnie czę­ści muzycznej nie będzie.

Cały czas pracujemy nad nową formułą organizacyjną. Mamy do­świadczenie, wyciągamy wnioski z poprzednich edycji. W tej chwili za­leży nam, żeby jak najmocniej skupić się na blokach typowo lotniczych i zagwarantować widzom dużą daw­kę właśnie takich emocji – dodaje A. Żurek.

Źródło: swidnik.pl
comments powered by Disqus