Przejdź do treści
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego - logo
Źródło artykułu

Strefy geograficzne dla systemów BSP, ujednolicenie zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego – kolejne akty prawne Prezesa ULC

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 42, 6 czerwca 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 17 Prezesa ULC z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych.

Wyznaczając strefy geograficzne Agencja uwzględnia opublikowane elementy struktury przestrzeni powietrznej ustanowione zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 121 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo lotnicze, zakazy i ograniczenia lotów wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo lotnicze lub wprowadzone na ich podstawie, oraz strefy geograficzne. Wytyczne wchodzą w życie z dniem 12 czerwca 2023 r.

Pełny tekst wytycznych nr 17 dostępny jest tutaj (LINK)


W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 43, 6 czerwca 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 18 Prezesa ULC z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-06 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii wielowirnikowiec (MR) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego.

Pełny tekst wytycznych nr 18 dostępny jest tutaj (LINK)


W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 45, 6 czerwca 2023 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Nr 14 Prezesa ULC z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Załącznik 8 – "Zdatność do Lotu Statków Powietrznych" (wyd. trzynaste), obejmuje zmiany od 1 do 109 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Pełny tekst obwieszczenia nr 14 dostępny jest tutaj (LINK)


W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 44, 6 czerwca 2023 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Nr 15 Prezesa ULC z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Specyfikacji EUROCONTROL dotyczącej ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej ECAC (EUROAT).

Pełny tekst obwieszczenia nr 15 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony