Przejdź do treści

Strefy czasowo rezerwowane w związku z działaniami lotnictwa wojskowego w rejonie Warszawy

W ramach cyklu AIRAC SUP 53/24 (ENR 5), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o ustanowieniu stref czasowo rezerwowanych w związku z działaniami lotnictwa wojskowego w rejonie Warszawy w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Są one aktywne od 16 maja 2024 r. i będą aż do 22 stycznia 2025 r. 


TERMINY:

16 MAY 2024 - 22 JAN 2025 zgodnie z planem użytkowania przestrzeni powietrznej (AUP). 
Łączny czas aktywności nie przekroczy 90 dni. 


STREFY CZASOWO REZERWOWANE:

Przestrzeń niesklasyfikowana

EPTR650
Granice poziome: 
1. 52 42 16 N 020 52 41 E
2. 52 41 11 N 021 12 44 E
3. 52 32 02 N 021 24 06 E
4. 52 26 15 N 021 29 01 E
5. 52 26 11 N 021 19 37 E
6. 52 34 34 N 020 50 34 E
1. 52 42 16 N 020 52 41 E
Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 2000 ft AMSL 

EPTR651
Granice poziome:
1. 52 51 07 N 020 46 00 E
2. 52 42 16 N 020 52 41 E
3. 52 41 11 N 021 12 44 E
4. 52 45 30 N 021 44 07 E
5. 53 02 02 N 021 24 40 E
1. 52 51 07 N 020 46 00 E
Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3500 ft AMSL 

EPTR652
Granice poziome: 
1. 52 26 11 N 021 19 37 E
2. 52 26 15 N 021 29 01 E
3. 52 25 59 N 021 51 34 E
4. 52 17 36 N 021 55 51 E
5. 52 17 00 N 021 26 15 E
1. 52 26 11 N 021 19 37 E
Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3500 ft AMSL

EPTR653
Granice poziome: 
1. 53 02 02 N 021 24 40 E
2. 52 57 42 N 021 29 50 E
3. 53 03 30 N 021 50 53 E
4. 53 07 10 N 021 50 15 E
1. 53 02 02 N 021 24 40 E
Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3500 ft AMSL 

EPTR654
Granice poziome: 
1. 52 41 11 N 021 12 44 E
2. 52 49 58 N 022 17 56 E
3. 52 29 49 N 022 10 49 E
4. 52 25 45 N 022 04 45 E
5. 52 26 15 N 021 29 01 E
6. 52 32 02 N 021 24 06 E
1. 52 41 11 N 021 12 44 E
Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL 195 

Strefy czasowo rezerwowane w rejonie Warszawy, źródło PAŻP


INFORMACJE DODATKOWE:

Strefy EPTR650 - 654 wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności FIS WARSZAWA, APP WARSZAWA i ACC WARSZAWA.

Strefy EPTR650 - 654 podlegają procedurze zamawiania oraz aktywacji i dezaktywacji w AMC Polska przez organizatora zgodnie z AIP Polska ENR 5.2.1, pkt. 8 i 9.1.

Wlot do stref statków powietrznych nie biorących udziału w lotach jest możliwy po uzgodnieniu z organizatorem. Strefy posiadają priorytet nad kolizyjnymi elastycznymi elementami przestrzeni
powietrznej.

Loty w strefach należy wykonywać z uwzględnieniem zapisów AIP Polska ENR 5.2.1 pkt 10. Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności stref będą dostępne w AMC Polska, tel.: +48-22-574-5733-35


ORGANIZATOR: 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP 


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!
 

FacebookTwitterWykop

Nasze strony