Strefa ograniczona R-140 w związku z 80 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej

Strefa ograniczona R-140 w związku z 80 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej

W związku z potrzebą zabezpieczenia obchodów 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej organizowanych w Warszawie w dniach 30.08 - 02.09.2019 r., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wydzieliła strefę ograniczoną R-140, która zostanie opublikowana w formie NOTAM-u, zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 1.

Dodatkowe zasady obowiązujące w trakcie aktywności strefy ograniczonej R-140 zostały zawarte w załączniku nr 2 i zostaną przekazane do odpowiednich podmiotów lotniczych operujących z lotnisk/ lądowisk zlokalizowanych w wydzielonej strefie ograniczeń.


Załącznik nr 1
|
1.    Strefa ograniczona – R-140 (Warszawa)
2.    Termin: od 2019-08-30 godz. 22.00 UTC do 2019-09-02 godz. 22.00 UTC.
R-140
Granice poziome (WGS 84):
Koło o promieniu 50 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52°14′08″N   021°02′24″E
Granice pionowe:
Górna granica: FL 095
Dolna granica: GND

W strefie ograniczonej R-140 obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów załogowych
i bezzałogowych statków powietrznych (bez względu na wagę BSP).

Loty zwolnione z zakazu wykonywania lotów w strefie R-140:

 • loty o statusie: HEAD, STATE, HOSP, MEDEVAC, SAR, FFR;
 • loty operacyjne wykonywane na hasło: GARDA, RATOWNIK lub sygnał ALFA SCRAMBLE;
 • loty wykonywane zgodnie z instrumentalnymi procedurami podejścia do lądowania i odlotu, opublikowanymi w AIP Polska lub loty wektorowane radarowo przez ATC z przyczyn operacyjnych;
 • loty wykonywane w strefach ATZ, MCTR, MTMA na warunkach określonych przez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego;
 • loty lotnictwa państwowego.

Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot przez aktywną strefę ograniczoną R-140 o statusie: HEAD, STATE, HOSP, MEDEVAC, SAR, FFR, na hasło: GARDA, RATOWNIK lub państwowym statkiem powietrznym ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, tel. +48 261 828 202/220.

Załogi statków powietrznych wykonujące loty wewnątrz strefy ograniczonej R-140 mają obowiązek utrzymywać dwustronną łączność radiową z właściwym organem ATS dla danej przestrzeni powietrznej.

Zabrania się składania planów lotów z powietrza na wlot w strefę ograniczoną R-140.

Inne loty w rejonie ograniczeń możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godziny przed planowanym lotem, tel. +48 261 828 280, +48 261 828 202/220,
fax +48 261 828 467, email: cop.srl@ron.mil.pl

Informacja o faktycznym czasie trwania lub zawieszeniu ograniczeń będzie dostępna w AMC Polska tel. + 48 22 574 57 31.


Załącznik nr 2

Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego jest upoważniony do zmiany (wstrzymanie lub skrócenie) czasu aktywności strefy ograniczonej (R-140), tel. +48 261 828 280, +48 261 828 202/220.

Inne loty z wyłączeniem BSP w strefie ograniczonej (R-140), możliwe jedynie po zmianie terminu aktywności strefy R przez Dowódcę Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcę Komponentu Powietrznego  lub wydaniu zgody na wlot w strefę R-140 przez Dowódcę Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcę Komponentu Powietrznego, po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godz. przed planowanym lotem: tel.: +48 261 828 280, +48 261 828 202/220, fax: +48 261 828 467, email: cop.srl@ron.mil.pl

Wniosek powinien zawierać:

 • typ statku powietrznego, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;
 • cel przelotu;
 • lotnisko startu i lotnisko lądowania;
 • data, czas startu i lądowania (UTC);
 • skład załogi oraz listę pasażerów;
 • telefon kontaktowy do dowódcy załogi.

Dowódca załogi statku powietrznego po uzyskaniu zgody na wlot w strefę R-140, bez względu na klasę przestrzeni, w której lot będzie wykonany, zobowiązany jest do:

– złożenia planu lotu (FPL) oraz wpisania w polu nr 18 numeru zgody na wlot do strefy R-140 otrzymanej z Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego;
– powiadomienia nie później niż 3 godziny przed planowanym lotem telefonicznie Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/220;
- utrzymywania dwustronnej łączności radiowej z właściwym organem ATS dla danej przestrzeni powietrznej.

Zabrania się: składania planu lotu z powietrza (AFIL -Flight Plan filed in the air) na wlot w strefę R-140.

Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot przez aktywną strefę ograniczoną R-140 o statusie: HEAD, STATE, HOSP, MEDEVAC, SAR, FFR, na hasło: GARDA, RATOWNIK lub państwowym statkiem powietrznym ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/220.

Loty państwowych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w strefie ograniczonej R-140 możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 72 godz. przed planowanym lotem: tel.: +48 261 828 280, +48 261 828 202/220, fax: +48 261 828 467, email: cop.srl@ron.mil.pl

Wniosek powinien zawierać:

 • typ BSP, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;
 • cel przelotu;
 • miejsce startu i miejsce lądowania;
 • data, czas startu i lądowania (UTC);
 • imię i nazwisko operatora BSP oraz przydział służbowy;
 • telefon kontaktowy do operatora BSP.

Loty państwowych BSP w strefie ograniczonej R-140 mogą odbywać się tylko w warunkach VLOS zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowo loty w przestrzeni kontrolowanej (CTR) mogą odbywać się na warunkach określonych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) po przesłaniu wniosku nie później niż 72 godz. przed planowanym lotem – formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.pansa.pl – zakładka Drony – kontakt email: drony@pansa.pl.

4.    Utrzymywanie łączności radiowej
Załogi statków powietrznych wykonujące loty wewnątrz strefy ograniczonej R-140 mają obowiązek utrzymywać stałą łączność radiową z odpowiednią dla danej przestrzeni służbą ATS.

5.    Organizacja ruchu lotniczego
- Strefa ograniczona R-140 wydzielona jest w przestrzeni odpowiedzialności służb APP Warszawa, TWR EPWA, TWR EPMO, FIS Warszawa, FIS Olsztyn, AFIS EPBC, TWR EPMM, APP EPMM.
- W strefie ograniczonej R-140 zostaje zachowana klasa przestrzeni powietrznej odpowiednio do klasy przestrzeni, w której strefa jest zlokalizowana.


NOTAM

P3751/19 NOTAMN   
       A) EPWA B) 1908302200 C) 1909022200
       E) STRAFA OGRANICZONA R140 ACT.
            GRANICE POZIOME:
            KOLO O PROMIENIU 50KM I SRODKU 521408N 0210224E - WARSZAWA
            GRANICE PIONOWE:
            DOLNA: GND
            GORNA: FL095
W STREFIE OBOWIAZUJE CALKOWITY ZAKAZ WYKONYWANIA LOTOW ZALOGOWYCH I BEZZALOGOWYCH STATKOW POWIETRZNYCH (BEZ WZGLEDU NA WAGE BSP Z WYLACZENIEM:
1.LOTOW O STATUSIE HEAD, STATE, HOSP, MEDEVAC, SAR, FFR,
2.LOTOW OPERACYJNYCH WYKONYWANYCH NA HASLO GARDA, RATOWNIK LUB SYGNAL ALFA SCRAMBLE,
3.LOTOW WYKONYWANYCH ZGODNIE Z INSTRUMENTALNYMI PROCEDURAMI  PODEJSCIA DO LADOWANIA I ODLOTU OPUBLIKOWANYMI W AIP POLSKA LUB LOTOW WEKTOROWANYCH RADAROWO PRZEZ ATC Z PRZYCZYN OPERACYJNYCH,
4. LOTOW LOTNICTWA PANSTWOWEGO
5. LOTOW WYKONYWANYCH W SREFACH ATZ, MTCR, MTMA NA WARUNKACH  OKRESLONYCH PRZEZ CENTRUM OPERACJI POWIETRZNYCH-DOWODZTWO KOMPONENTU POWIETRZNEGO, DOWODCA ZALOGI ACFT LUB ORGANIZATOR LOTU WYKONUJACY LOT ZWOLNIONY Z ZAKAZU WYKONYWANIA LOTOW PRZEZ AKTYWNY REJON OGRANICZEN LOTOW R-140 O STATUSIE HEAD, STATE, HOSP, MEDEVAC, SAR, FFR NA HASLO GARDA, RATOWNIK, LUB PANSTWOWY STATEK POWIETRZNY MA OBOWIAZEK NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PRZED PLANOWANYM LOTEM SZEFA ZESPOLU DYZURNEGO DYZURNEJ SLUZBY OPERACYJNEJ CENTRUM OPERACJI POWIETRZNYCH-DOWODZTWO KOMPONENTU POWIETRZNEGO KONTAKT +48 261 828 202/220.

ZALOGI ACFT WYKONUJACYCH LOTY WEWNATRZ REJONU OGRANICZEN R-140 MAJA OBOWIAZEK UTRZYMYWAC DWUSTRONNA LACZNOSC RADIOWA Z WLASCIWYM ORGANEM  ATS DLA DANEJ PRZESTRZENI POWIETRZNEJ. SKLADANIE PLANU LOTU Z POWIETRZA (AFIL) JEST ZABRONIONE.  SZCZEGOLOWE INFO DOTYCZACE RZECZYWISTEGO CZASU AKTYWNOSCI STREFY AVBL W AMC      POLSKA TEL.: +48 22 574 5731 INNE LOTY W REJONIE OGRANICZEN MOZLIWE JEDYNIE ZA ZGODA DOWODCY
CENTRUM OPERACJI POWIETRZNYCH-DOWODCY KOMPONENTU POWIETRZNEGO PO  UPRZEDNIM ZLOZENIU WNIOSKU NIE POZNIEJ NIZ 24H PRZED PLANOWANYM LOTEM +48 261 828 280 ORAZ +48 261 828 202/220 FAX +48 261 828 467,
       EMAIL COP.SRL(AT)RON.MIL.PL
       F) GND G)FL095)

A3751/19 NOTAMN   
       A) EPWA B) 1908302200 C) 1909022200
       E) FLT RESTRICTION AREA R140 ACT.
            LATERAL LIMITS:
            50 KM RADIUS CENTERED ON: 521408N 0210224E - WARSZAWA
            VERTCAL LIMITS:
            UPPER : FL095
            LOWER:GND

ALL FLT MANNED AND UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV) ARE PROHIBITED IN THE AREA R-140 EXCEPT:
1.FLT WITH STATUS HEAD, STATE, HOSP, MEDEVAC, SAR, FFR,
2.OPERATIONAL FLIGHTS WITH GARDA, RATOWNIK CODE AND ALFA SCRAMBLE   SIGNAL
3.INSTRUMENT APPROACH AND STANDARD INSTRUMENT DEPARTURES PUBLISHED IN AIP POLAND OR RADAR VECTORING FLIGHTS BY ATC DUE TO OPERATIONAL REASONS
3. FLIGHTS IN AREA ATZ, MTCR, MTMA UNDER THE CONDITIONS AIR OPERATIONS CENTRE COMMANDER-AIR COMPONENT COMMANDER
4.STATE FLIGHTS PILOT-IN-COMMAND OR FLT ORGANISER CONDUCTING FLT WHICH IS EXEMPTED FROM RESTRICTIONS, INTENDED TO FLY THROUGH THE ACTIVE AREA R-140, IS OBLIGED TO NOTIFY IN ADVANCE OF THE PLANNED FLT THE HEAD OF THE DUTY TEAM OF THE DUTY OPERATIONAL SERVICE OF THE FLIGHT OPERATIONS CENTRE-AIR COMPONENT COMMAND - CONTACT +48 261 828 202/220.

FLIGHT CREWS CONDUCTING FLT WI RESTRICTION AREA ARE OBLIGED TO MAINTAIN TWO-WAY RADIO COMMUNICATION WITH THE RELEVANT ATS UNIT.
FLIGHT PLANS FILED IN THE AIR (AFIL) FOR ENTRY INTO FLIGHT RESTRICTION AREA R-140 ARE FORBIDDEN.
INFO ON ACTUAL TIME OR CANCELLATION OF RESTRICTIONS WILL BE AVAILABLE IN AMC POLAND PHONE: +48 22 574 5731.
OTHER FLT WITHIN AREA R-140 ARE POSSIBLE ONLY WITH PERMISSION FM THE AIR OPERATIONS CENTRE COMMANDER - AIR COMPONENT COMMANDER UPON PRIOR  APPLICATION MADE NOT LATER THAN 24HR BEFORE PLANNED FLT.
CONTACT PHONE: +48 261 828 280, +48 261 828 202/220FAX: +48 261 828 467,EMAIL COP.SRL(AT)RON.MIL.PL


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus