Strefa ograniczona EP R-141 w związku ze Świętem Niepodległości w Warszawie

Strefa ograniczona EP R-141 w związku z kolejnym Świętem Niepodległości w Warszawie

W związku z potrzebą zabezpieczenia kolejnego Święta Niepodległości organizowanego w Warszawie w dniu 11 listopada, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapowiedziała stworzenie tymczasowej strefy ograniczonej dla załogowych i bezzałogowych statków powietrznych. Termin i czas wprowadzenia strefy: 2019-11-11 w godz. 0600 – 2200 UTC.

Tymczasowa strefa ograniczona o desygnatorze EP R141 (Warszawa –Stadion Narodowy) dla załogowych i bezzałogowych statków powietrznych z wyłączeniem lotów opisanych w punktach 4.2 a - f.

Granice poziome: Koło o promieniu 6 km i środku w punkcie o współrzędnych:52°14′21”N 021°02′44”E.  Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica:2000 ft


Informacje dodatkowe:

4.1 Tymczasowa strefa ograniczona EP R141 wydzielona jest z przestrzeni odpowiedzialności służb: TWRWARSZAWA oraz FIS OLSZTYN.

4.2 W rejonie obowiązuje całkowity zakaz lotów załogowych i bezzałogowych statków powietrznych z wyłączeniem:

  • a) lotów o statusie: HEAD, STATE;
  • b) lotów wykonywanych na hasło GARDA lub ALFA SCRAMBLE;
  • c) lotów wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;
  • d) lotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;
  • e) lotów wykonywanych za zgodą Komendy Głównej Policji;
  • f) lotów wykonywanych zgodnie z instrumentalnymi procedurami podejścia do lądowania i odlotu, opublikowanymi w AIP Polska lub lotów wektorowanych radarowo przez ATC z przyczyn operacyjnych.

Loty wymienione w punktach a, b, c, d mogą być wykonane po powiadomieniu Zarządzającego. Jeżeli decyzja o wykonaniu lotów, o których mowa w pkt. b, c, d jest podejmowana w deficycie czasu, służby ATS powinny powiadomić Zarządzającego niezwłocznie po wykonaniu lotu.


KONTAKT DO ZARZĄDZAJĄCEGO: Komenda Główna Policji Tel.:+48-22-601-3004 +48-22-605-2000


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus