Przejdź do treści

Strefa czasowo rezerwowana na potrzeby szybowcowych lotów chmurowych i wysokościowych w rejonie lotniska Dajtki k/Olsztyna (EPOD)

W ramach cyklu AIRAC SUP 76/24 (ENR 5), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o ustanowieniu stref czasowo rezerwowanych dla szybowcowych lotów chmurowych i wysokościowych w rejonie lotniska Dajtki k/Olsztyna (EPOD). Odbywają się one od 13 czerwca i będą aktywne do 31 grudnia 2024 r.


Terminy:

13 JUN - 31 DEC 2024 Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Łączny czas aktywności strefy nie przekroczy 90 dni.


Strefa czasowo rezerwowana:

EPTR326 - strefa czasowo rezerwowana na potrzeby zabezpieczenia szybowcowych lotów chmurowych i wysokościowych. W czasie aktywności strefy - przestrzeń niesklasyfikowana.

Granice poziome: Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie o współrzędnych:
53 44 47 N 020 22 44 E

Granice pionowe: Dolna granica: GND, Górna granica: FL 175


Przestrzeń buforowa na potrzeby walidowania planów lotu (FBZ):

Granice poziome: 
1. 53 36 54 N 020 19 40 E
2. 53 38 09 N 020 14 56 E
3. 53 40 28 N 020 11 13 E
4. 53 43 24 N 020 09 18 E
5. 53 46 35 N 020 09 26 E
6. 53 49 25 N 020 11 32 E
7. 53 51 37 N 020 15 27 E
8. 53 52 45 N 020 20 24 E
9. 53 52 41 N 020 25 38 E
10. 53 51 26 N 020 30 30 E
11. 53 49 08 N 020 34 15 E
12. 53 46 15 N 020 36 09 E
13. 53 43 04 N 020 36 04 E
14. 53 40 11 N 020 33 56 E
15. 53 37 58 N 020 30 04 E
16. 53 36 49 N 020 25 03 E
1. 53 36 54 N 020 19 40 E

Granice pionowe: Dolna granica: FL 95 Górna granica: FL 175 


Restrykcje FUA:

EPTR326ZR - not available for traffic.


Informacje dodatkowe:

Strefa EPTR326 została wydzielona z przestrzeni odpowiedzialności FIS GDAŃSK oraz APP GDAŃSK.

Strefa EPTR326 podlega procedurze zamawiania, aktywacji i dezaktywacji zgodnie z AIP Polska ENR. Na potrzeby aktywacji strefę należy interpretować jako niekolizyjny element przestrzeni.

Loty w strefach należy wykonywać z uwzględnieniem zapisów AIP Polska ENR 5.2.1 w szczególności z uwzględnieniem buforów wewnętrznych 1 NM w poziomie i 500 ft w pionie w przypadku szybowcowych lotów chmurowych.

Strefa EPTR326 posiada priorytet nad EPTR13 oraz ATZ EPOD. Podczas aktywności strefy EPTR326, strefy EPTR13 oraz ATZ EPOD nie mogą być aktywne.

Wloty statków powietrznych służb porządku publicznego na hasło „GARDA”, „RATOWNIK” oraz o statusie HOSP, SAR, EMER w wydzieloną strefę należy koordynować bezpośrednio z organizatorem.

Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności strefy będą dostępne w AMC Polska, tel.: +48-22-574-5733-35


Organizator:

Aeroklub Warmińsko-Mazurski, tel. kom.: +48-604-428-429, +48-669-660-473


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

FacebookTwitterWykop

Nasze strony