Strategia dla transportu lotniczego – VIII Aviation Breakfast

VIII Aviation Breakfast (fot. PAŻP)

Prace nad Strategią dla transportu lotniczego były głównym tematem 8 Aviation Breakfast – zorganizowanego przez Związek Regionalnych Portów Lotniczych, portal Polski Rynek Transportu Lotniczego PRTL.pl i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej – cyklicznego spotkania i dyskusji środowiska lotniczego.

Gośćmi honorowymi byli minister i wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz Jerzy Szmit.

Dyskusja, w której udział wzięła Magdalena Jaworska prezes PAŻP oraz Janusz Niedziela wiceprezes PAŻP, miała na celu przedstawienie opinii środowiska lotniczego na temat koncepcji prac nad strategią rozwoju rynku lotniczego w Polsce, określenie jej najważniejszych elementów oraz istniejących uwarunkowań, które należy brać pod uwagę przy jej tworzeniu. Na spotkaniu przedstawiona została również Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa, omówione zostały także wyzwania dla polskiej branży powstałe w związku z nią.

Obok kierownictwa resortu w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: kierownictwa departamentu lotnictwa MIiB, Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Sił Zbrojnych RP, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, portów lotniczych, Związku Regionalnych Portów Lotniczych, PLL LOT oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego i firmy BBSG.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus