Stawki opłat lotniczych na rok 2015

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w dniu 13 lutego 2015 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim pod poz. 183 obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. stawek opłat lotniczych. W związku z faktem, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym tj. 2014 r. wyniósł 0% - stawki opłat lotniczych na rok 2015 nie różnią się od stawek za 2014 r.

Tekst obwieszczenia

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus