Przejdź do treści
ULC
Źródło artykułu

Statystyka Komisji egzaminacyjnej

Komisja egzaminacyjna ULC opracowała statystyki zdawalności w podziale na poszczególne ośrodki szkolenia lotniczego za rok 2010.

Czytaj również: ULC poprawił statystyki komisji egzaminacyjnej

Wynika z nich, iż najlepsze wyniki kształcenia na licencje samolotowe i śmigłowcowe liniowe – ATPL(A/H), licencje samolotowe i śmigłowcowe zawodowe – CPL(A/H), uprawnienie do wykonywania lotów według przyrządów (samoloty) – IR(A) mają:

  • Aeroklub Politechniki Rzeszowskiej (86,81%)

  • OKL Rzeszów (85,01%)

  • PZL Mielec (84,99%)

  • OKL Chełm (84,17%)

Najlepsze wyniki kształcenia na licencje samolotowe i śmigłowcowe – PPL(A/H), licencje pilota szybowcowego – PL(G), licencje pilota balonu wolnego PL(FB) mają:

  • Aeroklub Opolski (91,19%)

  • Aeroklub Szczeciński (90,42%)

  • Aeroklub Mielecki (87,83%)

  • OSL „Żelazny” (87,75%)

Uwaga: Podane wartości określają średni wynik z danego przedmiotu uzyskany przez kandydatów wyszkolonych przez dany ośrodek szkolenia, zarówno w ramach podejść zaliczonych jak i nie zaliczonych. W tabelach dodatkowo podano ilości wszystkich podejść oraz podejść zaliczonych przez kandydatów wyszkolonych przez dany ośrodek szkolenia.

Zapoznaj się ze statystykami Komisji egzaminacyjnej ULC:
Wyniki kształcenia na licencje samolotowe i śmigłowcowe liniowe – ATPL(A/H), licencje samolotowe i śmigłowcowe zawodowe – CPL(A/H), uprawnienie do wykonywania lotów według przyrządów (samoloty) – IR(A)
Wyniki kształcenia na licencje samolotowe i śmigłowcowe – PPL(A/H), licencje pilota szybowcowego PL(G), licencje pilota balonu wolnego – PL(FB)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony