Sprostowanie ULC

ULC

Urząd Lotnictwa cywilnego poinformował, że w związku z pojawiającymi się w prasie nieautoryzowanymi wypowiedziami pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego nt. sytuacji Polskich Linii Lotniczych LOT SA, Urząd informuje:

Obecna sytuacja wszystkich przewoźników lotniczych – w szczególności ze względu na sytuację gospodarczą na świecie, której skutki odczuwalne są dla większości firm branży lotniczej – jest trudna. Urząd – zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi – monitoruje sytuację przewoźników polskich, nad którymi sprawuje nadzór. Jedną ze standardowych unijnych procedur, podejmowanych w razie powzięcia informacji o możliwych problemach finansowych (przy czym mogą to być także informacje prasowe) jest ocena sytuacji finansowej przewoźnika pod kątem spełnienia przez niego wymagań koncesyjnych.

Z prowadzonych analiz wynika, iż na chwilę obecną PLL LOT SA jest w stanie prowadzić swoją działalność zgodnie z wymogami zarówno techniczno-operacyjnymi jak też ekonomicznymi, w tym finansowymi. Sytuacja finansowa przewoźnika nie odbiega znacząco od sytuacji wielu – także działających obecnie w innych branżach – przedsiębiorstw. W ocenie Urzędu podejmowane przez spółkę działania wskazują, iż będzie ona w stanie regulować w przyszłości swoje zobowiązania.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus