Spotkanie IFAIMA EUR/NAT w PAŻP

Spotkanie IFAIMA EUR/NAT w PAŻP

W dniach 17-18 kwietnia 2018 r. w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odbyło się 3. Spotkanie Grupy EUR/NAT IFAIMA (International Federation of Aeronautical Information Management Associations), w którym udział wzięli przedstawiciele służb informacji lotniczej (AIS/AIM) rejonu EUR/NAT z Austrii, Estonii, Holandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowenii, Tunezji oraz Turcji. Spotkaniu przewodniczyli Barbara Fröhlich (SiAiMA, Słowenia) oraz Oliver Wessollek (GdF, Niemcy). Stronę organizacyjno-logistyczną spotkania przygotował Dział Zarządzania Informacją Lotniczą PAŻP.

Dwudniowe seminarium poświęcone było przybliżeniu sytuacji i działań AIS/AIM w poszczególnych krajach, i obejmowało następujące zagadnienia:

• AIM w Turcji - struktura organizacyjna, szkolenie i licencjonowanie personelu;
• sprawozdanie grupy roboczej HVFR (Harmonisation of VFR Planning);
• przegląd najnowszych zmian w Załączniku 15 ICAO;
• porozumienie SLA jako podstawę współpracy pomiędzy AIS Polska a dawcami danych lotniczych;
• sprawozdanie nt. wyników ankiety internetowej wśród członków IFAIMA;
• sprawozdanie nt. działalności IFAIMA przy ICAO.

Uczestnicy spotkania dyskutowali również nt. wersji roboczej podręcznika AIS/AIM przygotowanej przez IFAIMA. Ujednolicony dokument zostanie zaprezentowany podczas globalnego forum IFAIMA w Santo Domingo w maju 2018 r. Obszarami, na które zwrócono szczególną uwagę było duże zróżnicowanie zadań, jakie może wykonywać pracownik AIS i wieloznaczność określeń „AIS Officer” oraz „AIM Specialist”, co stanowi utrudnienie w stworzeniu ujednoliconego programu szkolenia dla personelu AIS/AIM. W trakcie seminarium poruszana była również problematyka poziomu i wymogów znajomości języka angielskiego w realizacji zadań służb AIS/AIM.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z działalnością i realizacją zadań przez Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, mieli również możliwość zwiedzenia sal operacyjnych CZRL i TWR Warszawa, a także Biura NOTAM oraz ARO Warszawa.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus