Służba Sił Powietrznych w święta

Siły Powietrzne w święta

Święta, Sylwester, pierwszy dzień nowego roku to dla wielu żołnierzy Sił Powietrznych dni niewiele różniące się od powszednich. Spędzą je na służbie.

Dzięki nim tylko Święty Mikołaj z zaprzęgiem reniferów będzie miał swobodny i jakże oczekiwany dostęp do przestrzeni powietrznej Polski ;)

Całodobowy dyżur bojowy w narodowym systemie obrony powietrznej, włączonym do systemu NATO Integrated Air Defence System (NATINADS) pełni para samolotów. W tym roku zadanie to przypadło F-16 z dwóch baz - 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach oraz 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Żołnierz Sił Powietrznych w czasie świąt


Parą dyżurną dowodzi Centrum Operacji Powietrznych w bliskiej współpracy z sojuszniczym 2. Połączonym Centrum Operacji Powietrznych w Uedem w Niemczech (Combined Air Operations Centre 2 – CAOC 2). COP oraz podległe mu ośrodki dowodzenia i naprowadzania posiłkują się informacjami uzyskiwanymi z sojuszniczych i narodowych systemów radiolokacyjnych, będących na wyposażeniu Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych.

Żołnierze Wojsk Radiotechnicznych pełnią całodobowy dyżur na posterunkach radiolokacyjnych zapewniając rozpoznanie radiolokacyjne przestrzeni powietrznej nad Polską i w bezpośrednim sąsiedztwie. W 3. Wrocławskiej Brygadzie Radiotechnicznej funkcjonuje 17 stałych posterunków radiotechnicznych oraz 6 posterunków dalekiego zasięgu typu Backbone ulokowanych od Wrocławia po Suwałki i od Zamościa aż do Władysławowa. Do brygady należy też 8 stacji kontroli rejonu lotniska Avia-W kontrolujących przestrzeń powietrzną wokół baz lotniczych. Ponad 100 radiotechników obsługujących te urządzenia również spędzi więc święta i sylwestra na służbie.


W gotowości do błyskawicznego działania pozostają również inne - mniej dostrzegane, lecz nie mniej ważne - służby Sił Powietrznych. Grupy poszukiwawczo-ratownicze, pododdziały 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego z Powidza, pełnią dyżury w systemie narodowego ratownictwa lotniczego, zapewniając szybką reakcję w przypadku zaistnienia wypadku lotniczego. Nad bezpieczeństwem w czasie Świąt Bożego Narodzenia będą czuwały:
1. GPR w Świdwinie - załoga śmigłowca W-3 Sokół (dowódca, II pilot, technik pokładowy i ratownik);
2. GPR w Mińsku Mazowieckim - załoga śmigłowca Mi-2 w składzie: dowódca załogi-pilot, lekarz/ratownik medyczny i ratownik;
3. GPR w Krakowie - załoga Mi-2 w składzie dowódca załogi – pilot i ratownik. Wśród pilotów dyżurujących w święta jest tegoroczny Podoficer Roku Sił Powietrznych chorąży sztabowy pilot Mirosław Pankow.


Dyżurować w Krakowie będzie też samolot C-295 z załogą i obsługą z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego. Wielokrotnie w ciągu roku lotnicy z Balic uczestniczą w „Akcji Serce”. Przewożą wówczas organy potrzebne do transplantacji. Loty – wykonywane o każdej porze doby –uratowały życie wielu osób. W 2012 roku załogi 8. BLTr wykonały misje „Akcji Serce” w Święto Lotnictwa 28 sierpnia, jak i w święto jednostki przypadające 15 września.

Zasiadając do wigilijnej wieczerzy pamiętajmy o lotnikach, stojących na straży polskiego nieba, naszego pokoju, a nawet zdrowia i życia. Niech tradycyjne wolne miejsce przy stole będzie zarezerwowane także dla nich.

mjr Jakub Block/DSP

zdjęcia: 3 WBRt, 3 SLTr, P.Łysakowski, B.Bera

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus