SESAR IP1

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Departament Żeglugi Powietrznej ULC rozpoczął cykl konsultacji związanych z prowadzeniem prac wdrożeniowych pierwszego pakietu projektu systemu nowej generacji do zarządzania ruchem lotniczym (SESAR IP1).

Wczoraj, w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli eksperci z Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Dowództwa Sił Powietrznych.

W trakcie spotkania omawiano możliwości realizacji pakietu wdrożeniowego IP1, jako bazy technologicznej dla wprowadzenia pozostałych pakietów projektu.

Prowadzenie prac wdrożeniowych IP1 będzie wymagało dokonania szczegółowej analizy zaplanowanych rozwiązań w poszczególnych obszarach przez niemal wszystkie podmioty lotnictwa cywilnego w naszym kraju. Dokonana ocena będzie również przydatna w procesie wypracowywania jednolitego stanowiska w kwestii uaktualniania Centralnego Planu ATM.

Kolejny etap konsultacji obejmie przedstawicieli portów lotniczych oraz użytkowników przestrzeni powietrznej.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus