Samorządowa potęga dronowa – rusza nabór na gminy partnerskie

Dron w locie na tle drzew (fot. PAŻP)

Trzy obszary w Polsce wezmą udział w prestiżowym i nowatorskim na skalę światową projekcie pilotażowego wdrożenia usługi „Zaawansowanych lotów bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę”. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) rozpoczęła nabór partnerów. Gminy, związki i konsorcja gmin mają czas na złożenie pierwszej aplikacji do końca listopada 2021 r.

Do współpracy z PAŻP zapraszane są jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane realnym wpływem na kształtowanie przepływu ruchu dronów na swoich terenach. Nabór zorganizowany w formie konkursu jest częścią realizowanego przez Agencję projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt ten prowadzony jest od 2020 roku przez PAŻP we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Ministerstwem Infrastruktury.

Celem projektu jest wytworzenie takiego ekosystemu dronowego, który pozwoli rynkowi na rozwój wszechstronnych rozwiązań dla całej branży Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP), czyli dronów.

W Polsce obserwowany jest ogromny rozwój rynku dronowego, którego dynamika od lat sięga kilkudziesięciu procent. Liczba profesjonalnych pilotów dronów z odpowiednimi uprawnieniami już dawno przekroczyła 25 tysięcy, natomiast liczba zgłoszonych lotów BSP w 2020 r wyniosła blisko 300 000, a w tym roku wyniesie – według szacunków – ponad 500.000 zgłoszeń. Tym samym, niezbędne jest wdrażanie rozwiązań pozwalających na stabilny, zrównoważony i bezpieczny rozwój rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) i ich zastosowań w różnych miejscach kraju. Usługa powstająca w ramach Programu Polska Cyfrowa pozwali wprowadzić sprawny i uporządkowany przepływ ruchu BSP oraz zapewni stały monitoring sytuacji w przestrzeni powietrznej – poinformował Marcin Horała, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK podczas konferencji inaugurującej konkurs.

Dla wybranych trzech partnerskich obszarów PAŻP opracuje koncepcję organizacji lotów dronów. Obszary zostaną wyposażone w urządzenia do zbierania informacji o położeniu bezzałogowych statków powietrznych oraz pozyska różnego rodzaju dane wspierające proces zapewniania bezpieczeństwa lotów BSP.

Wdrażana przez PAŻP usługa będzie rozwiązaniem innowacyjnym, nawet w skali światowej, zatem niewątpliwą korzyścią dla uczestników biorących udział w konkursie, będzie prestiż związany z tym wydarzeniem. Warta zaznaczenia jest możliwość realnego wpływu Uczestników Projektu na kształtowanie się przepływu ruchu bezzałogowych statków powietrznych w ramach zgłoszonych lokalizacji, a także możliwość aktywnego wdrażania rozwiązań ekologicznych i przyjaznych środowisku, nastawionych na redukcję emisji Co2 – podkreślił minister Horała.

Dronowi użytkownicy przestrzeni powietrznej w obszarach przypisanych do wybranych gmin partnerskich będą mogli korzystać z kompleksowego rozwiązania do planowania zaawansowanych operacji BSP wraz z narzędziami do oceny ryzyka lotu oraz kolizyjności lotu – zarówno pod względem ograniczeń w przestrzeni, jak również pod względem innego ruchu BSP.

Już dziś w Europie i na świecie Polska wskazywana jest jako wzór połączenia efektywności i bezpieczeństwa. Dzięki wdrażanym przez nas rozwiązaniom udowadniamy, że drony w lotnictwie nie są zagrożeniem, ale można je bezpiecznie zintegrować z lotnictwem załogowym, a korzyści z tej synergii mogą odczuwać wszyscy. Jednym z takich rozwiązań jest system DTM Autonomia, który będzie obsługiwał usługę zaawansowanych lotów dronów na masową skalę i na duże odległości – skorzystają na tym wszyscy, od krajowej gospodarki po operatorów dronów oraz odbiorców ich usług, czyli każdy z nas – wskazuje Janusz Janiszewski, prezes PAŻP.

Wdrażana przez PAŻP usługa ma umożliwić wielopoziomową komunikację pomiędzy operatorami BSP a systemem. Operator BSP będzie miał możliwość cyfrowego zaplanowania trasy zaawansowanego lotu z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa takich jak informacje o wysokości terenu, istniejących przeszkodach terenowych, warunkach pogodowych, czy o zagrożeniach powietrznych oraz naziemnych związanych z bezpieczeństwem obywateli. Możliwości te oznaczać będą stworzenie warunków dla rozwoju i funkcjonowania powszechnego dronowego ruchu powietrznego, zapewniając przy tym jego bezpieczeństwo, płynność i w rezultacie możliwość rozwoju nowych usług biznesowych bez konieczności planowania lotów dronami ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

System wykorzystywany w ramach Usługi będzie monitorował trajektorie lotów BSP w czasie rzeczywistym i na bieżąco będzie reagował na wszelkie nieprawidłowości w realizacji lotów względem planowanej trasy, celem zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Informacje te będzie na bieżąco dostarczał do pilota BSP aby maksymalnie wesprzeć go w podejmowaniu ewentualnych czynności mających na celu unikanie kolizji. Usługa oferuje pełną informację na temat BSP wykonujących loty jak również na temat ich pilotów i operatorów – dodaje Filip Sosin, analityk merytoryczny Programu "Usługi Cyfrowe dla BSP" w PAŻP.

Planowane trasy lotów zostaną uregulowane i ustalone w taki sposób, aby zapewniać maksymalne bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom. W miejscach wzmożonego ruchu pieszych takich jak m.in. przystanki komunikacji zbiorowej, miejsca użyteczności publicznej jak szkoły, przedszkola, urzędy, czy w innych obszarach gromadzenia się ludności zostaną wprowadzone rozwiązania ograniczające możliwość wykonania lotu.

Jednostki, z którymi PAŻP nawiąże współpracę przy pilotażowym wdrażaniu usługi, muszą posiadać odpowiednie warunki terenowe i infrastrukturalne. Niewskazane do realizacji pilotażu są m.in. obszary wysokozurbanizowane, z infrastrukturą uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonywanie lotów dronami, np. blisko lotniska, z dużymi różnicami w wysokości terenu oraz bez pełnego pokrycia zasięgiem telefonii komórkowej.

Zgłoszenia do konkursu „3 Obszary” przyjmowane są przez PAŻP do 31 listopada 2021 roku. Wniosek, który należy przesłać na adres konkurs3obszary@pansa.pl, zawiera tylko dwie strony (I etap konkursu), a odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu 14 dni.

Regulamin konkursowy oraz inne niezbędne informacje o naborze znajdują się na stronie: www.pansa.pl/konkurs3obszary

Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 r.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus