Przejdź do treści
Źródło artykułu

Rozwój lotnictwa ultralekkiego w Polsce – pisma w sprawie Zespołu Konsultacyjnego Lotnictwa Lekkiego

Zespół Konsultacyjny Lotnictwa Lekkiego (ZKLL) wystosował do Beaty Mieleszkiewicz, Dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury pismo w sprawie rozwoju lotnictwa ultralekkiego w Polsce.


Wprowadzenie ZKLL:

Ponieważ mamy świadomość, że rozwój lotnictwa ultralekkiego w Polsce zależy od dostosowania obowiązującego prawa do realiów tego lotnictwa zaproponowaliśmy Ministerstwu rozpoczęcie prac w tej materii.  Jak wynika z odpowiedzi P. Dyr. B. Mieleszkiewicz  Min. Infrastruktury nie widzi potrzeby całościowego spojrzenia na opisaną tematykę i uważa, że wszystko idzie w dobrą stronę.

Ponieważ Grupa inicjatywna w SITK zamierza ubiegać się  w  przyszłości   o przejęcie niektórych czynności w kwestii nadzoru nad Urządzeniami o MTOM do 600 kg warto zdać sobie sprawę jak skomplikowany i zbiurokratyzowany w obecnej chwili jest to proces (LINK). W naszej ocenie żadna organizacja społeczna nie będzie w stanie udźwignąć kosztów obsługi tego rozporządzenia

Wychodząc z założenia, że przejęcie w przyszłości nadzoru nad lotnictwem lekkim przez podmioty społeczne, wymaga najpierw radykalnego uproszczenia i przeorganizowania sposobu pełnienia tego nadzoru przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, zaproponowaliśmy wprowadzenie sprawdzonego w general aviation rozwiązania (ang. declared training organisations - DTO),w formie przewidzianej dla szybowców i balonów - pkt.8 deklaracji (LINK)

EASA, a w ślad za nią ULC, już kilka lat temu zauważyły problem przeregulowania w zakresie szkoleń oraz egzaminowania w lotnictwie niekomercyjnym (LINK).

z poważaniem
w imieniu Zespołu konsultacyjnego Lotnictwa Lekkiego (ZKLL)
Andrzej Chmura


Pismo Zespołu Konsultacyjnego Lotnictwa Lekkiego (ZKLL) do Beaty Mieleszkiewicz, Dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury:

 

Pismo Zespołu Konsultacyjnego Lotnictwa Lekkiego (ZKLL) do Beaty Mieleszkiewicz, Dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury

Odpowiedź Beaty Mieleszkiewicz, Dyrektor Departamentu Lotnictwa:

Odpowiedź Beaty Mieleszkiewicz, Dyrektor Departamentu Lotnictwa

Odpowiedź Beaty Mieleszkiewicz, Dyrektor Departamentu Lotnictwa

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony