Przejdź do treści
Rocznica powstania Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (fot. WIML)

Rocznica powstania Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

Dziś (7 stycznia) przypada 96. rocznica powstania Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Geneza powstania Instytutu sięga 1928 r., kiedy to na mocy rozkazu ministra spraw wojskowych, marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, zostało powołane Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich (CBLL). Centrum od początku było instytucją o charakterze naukowo-badawczym.

W trakcie trwania 96-letniej historii Instytutu, doszło do niezwykłego postępu w medycynie oraz lotnictwie, a wieloletnie doświadczenie i kompetencje najwyższej klasy specjalistów WIML z różnych dziedzin nadal wpływają na wysoką jakość wykonywanych zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML) jest jednym z nielicznych w skali europejskiej ośrodków naukowo-badawczo-szkoleniowych i kliniczno-diagnostycznych, specjalizujących się w problematyce medycyny lotniczej. Jego tradycje sięgają okresu międzywojennego, kiedy to 7 stycznia 1928 roku Józef Piłsudski, minister spraw wojskowych powołał do życia Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich.

Instytut obecnie prowadzi prace techniczne i naukowo-badawcze nad udoskonaleniem symulatorów, ubiorów lotniczych oraz bezpieczeństwem lotów, w tym tolerancją przyspieszeń, niedotlenieniem wysokościowym, treningiem przeciwprzeciążeniowym, orientacją przestrzenną, widzeniem nocnym czy psychologią lotniczą.

W sferze klinicznej zajmuje się medycyną lotniczą, zwłaszcza w zakresie kardiologii, neurofizjologii, laryngologii i okulistyki. Instytut dysponuje wyjątkową w skali Europy infrastrukturą badawczą, do której należą m.in. komory niskich ciśnień, symulator GYRO-IPT, komora dekompresyjna czy katapulta.

W 2011 roku oddano do użytku jedną z najnowocześniejszych na świecie wirówek przeciążeniowych, pełniącą również rolę dynamicznego symulatora lotu. WIML posiada systemy: oceny predyspozycji do zawodu pilota, zaawansowanej diagnostyki sprawności układu równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej pilotów, badań zaburzeń orientacji przestrzennej, monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami.

Dzięki aktywnej działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, WIML doprowadził do wielu wdrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. WIML, jako jedyny ośrodek w Europie Środkowo-Wschodniej otrzymał certyfikat zgodności treningu lotniczo-lekarskiego ze standardami Sił Powietrznych USA.

Na forum międzynarodowym WIML współpracuje z NATO i NASA, prowadzi też badania finansowane z różnych źródeł zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.

Misją WIML jest świadczenie usług badawczych, naukowych i medycznych na najwyższym poziomie. Wysoko wykwalifikowana kadra Instytutu, nowoczesne laboratoria i unikalne urządzenia badawcze są gwarantem najlepszej jakości i profesjonalizmu.

Podstawowe zadania:

  • Wykonywanie prac naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych i naukowo-technicznych z zakresu nauk podstawowych i stosowanych, dla potrzeb medycyny lotniczej.
  • Prowadzenie działalności klinicznej związanej głównie z profilaktyką oraz wczesną diagnostyką i leczeniem stanów chorobowych.
  • Prowadzenie działalności kwalifikacyjnej pilotów polegającej na orzekaniu o zdolności do służby w powietrzu oraz na kwalifikowaniu kandydatów do szkolenia lotniczego i naziemnej obsługi lotów.
  • Prowadzenie szkoleń i kursów podyplomowych dla lekarzy lotniczych.
  • Kształcenie lekarzy lotniczych wojskowych i cywilnych - na stopień doktora nauk medycznych i specjalistów w zakresie medycyny lotniczej.
FacebookTwitterWykop

Nasze strony