Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z wizytą w PAŻP

Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z wizytą w PAŻP (fot. PAŻP)

W dniu 21 marca br. z wizytą w PAŻP przebywała delegacja Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, której przewodniczył gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk – Rektor-Komendant WSOSP.

Spotkanie było kontynuacją dotychczasowej współpracy pomiędzy PAŻP i WSOSP oraz dalszego jej rozwoju, które ustalono podczas wizyty Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – Janusza Niedzieli w „Szkole Orląt” w Dęblinie.

Komendantowi-Rektorowi WSOSP towarzyszyli:
• dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. nadzw. – Prorektor ds. naukowych WSOSP,
• ppłk dr hab. inż. Norbert Grzesik – Dziekan Wydziału Lotnictwa,
• dr inż. Aneta Krzyżak – Prodziekan ds. naukowych (Wydział Lotnictwa),
• ppłk dr inż. Krzysztof Ogonowski – Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Lotnictwa),
• ppłk nawig. mgr Jan Michta – Kierownik Ośrodka Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (CAPTO).

Ze strony Agencji w spotkaniu uczestniczyli:
• Andrzej Hawryluk – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego W Ruchu Lotniczym,
• Olga Budrewicz – Lubryczyńska – Dyrektor Ośrodka Szkolenia Personelu ATS,
• Edyta Marczyszyn – Kierownik Działu Zarządzania Personelem,
• Aleksandra Skrzypczak – Kierownik Zespołu Rekrutacji I Rozwoju Personelu,
• Sławomir Szlosek – Kierownik Działu Kontroli Obszaru,
• Robert Ochwat – Kierownik Działu Realizacji Szkoleń,
• Wojciech Stępień – Kierownik Działu Planowania I Organizacji,
• Jacek Wojdyła – Główny Specjalista ds. Współpracy Cywilno-Wojskowej,
• Zbigniew Masłowski – Kierownik Działu Współpracy Operacyjnej z Organami  Bezpieczeństwa Porządku Publicznego,
• Mateusz Duszyński – Radca Prawny.

Podczas wizyty obie strony zgodnie ustaliły konieczność aktualizacji porozumienia o wzajemnej współpracy oraz doskonalenia wspólnych działań w obszarach ujętych ww. porozumieniu.

Ponadto, w trakcie wizyty delegacja WSOSP zapoznała się z pracą na stanowiskach operacyjnych, w tym wieży kontroli lotniska oraz centrum koordynacyjnego NATO (Cooperative Airspace Initiative – CAI). Dotychczasowa współpraca została dobrze oceniona przez uczestników spotkania oraz postanowiono o jej dalszym kontynuowaniu.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus