Przejdź do treści
Źródło artykułu

Rekrutacja na studia cywilne w Lotniczej Akademii Wojskowej

Interesuje Cię wszystko, co związane z lotnictwem? Rozwijaj swoją pasję i zdobądź zawód, o którym inni tylko marzą! Zapisz się na studia cywilne I stopnia w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Jak co roku przygotowano dla kandydatów na studia ofertę praktycznych kierunków studiów, w specjalnościach dostosowanych do potrzeb rynku pracy związanych z lotnictwem i rynkiem lotniczym i nie tylko. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne).

Od 17 czerwca trwa rekrutacja na studia cywilne I stopnia na rok akademicki 2022/2023. W tym roku Lotnicza Akademia Wojskowa będzie przyjmować na następujące kierunki i specjalności:

Studia stacjonarne I stopnia:
•  Lotnictwo i kosmonautyka w specjalnościach: pilotaż statków powietrznych, awionika, bezzałogowe statki powietrzne, inżynieria lotnicza – 200 miejsc,
•  Nawigacja – student ma do wyboru 30% punktów ECTS w ramach modułów zajęć związanych z zarządzaniem ruchem lotniczym lub infrastrukturą nawigacyjną, w szczególności z satelitarnymi systemami nawigacyjnymi – 75 miejsc,
•  Bezpieczeństwo narodowe w specjalnościach: BSP w nowoczesnych zawodach gospodarki, Lider-przywódca w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych, bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, bezpieczeństwo portów lotniczych, ochrona portu lotniczego, bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, zarządzanie kryzysowe, cyberbezpieczeństwo w lotnictwie – 90 miejsc,
•  Logistyka w specjalnościach: logistyka lotnictwa, zarządzanie obsługą na lotnisku, logistyka wojskowa, transport lotniczy – 90 miejsc.

Studia niestacjonarne I stopnia:
•  Bezpieczeństwo narodowe – 50 miejsc,
•  Logistyka – 30 miejsc.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) do dnia 11 lipca 2022 r. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia do dnia 13 lipca 2022 r.

Zaprojektuj swoją przyszłość na jednym z elitarnych kierunków w Szkole Orląt!

Więcej informacji na stronie www.wojsko-polskie.pl/law/

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony