Raport o ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej – stan na 31 marca br.

Kontrola ruchu lotniczego (fot. PAŻP)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprezentowała dobowy raport dotyczący zmian w ruchu lotniczym na i nad terytorium RP.

W kolejnym dniu obowiązywania czasowego wstrzymania międzynarodowych i krajowych połączeń lotniczych do i z terytorium RP, odnotowujemy dalsze spadki ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej jak i na polskich lotniskach w porównaniu do analogicznego okresu w latach ubiegłych. Poniżej liczba wszystkich operacji lotniczych łącznie z lotami tranzytowymi.

PAŻP zaznacza, że porównania zostały dokonane na podstawie danych za dzień operacyjny np. poniedziałek w podobnym okresie ubiegłego roku, a nie na zasadzie data do daty. Prezentowane dane pochodzą z systemów Network Managera i zawierają informacje o ruchu GAT IFR bez ruchu General Aviation.

•  Poniedziałek 01.04.2019 – 2602 operacji
•  Poniedziałek 30.03.2020 – 316 operacji (spadek o 88 proc.)

Poniżej ruch na lotniskach w dniu 30 marca br. (liczba operacji):

•  Bydgoszcz – EPBY – 0 (11 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Gdańsk – EPGD – 16 (126 w 2019 r.) spadek o 87 proc.
•  Kraków – EPKK – 15 (188 w 2019 r.) spadek o 92 proc.
•  Katowice – EPKT – 9 (84 w 2019 r.) spadek o 89 proc.
•  Lublin – EPLB – 0 (10 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Łódź – EPLL– 0 (9 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Modlin – EPMO – 0 (59 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Olsztyn-Szymany – EPSY – 1 (4 w 2019 r.) spadek o 75 proc.
•  Poznań – EPPO – 10 (57 w 2019 r.) spadek o 82 proc.
•  Radom – EPRA – 0 (0 w 2019 r.)
•  Rzeszów – EPRZ – 2 (23 w 2019 r.) spadek o 91 proc.
•  Szczecin – EPSC – 0 (22 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Warszawa – EPWA – 41 (567 w 2019 r.) spadek o 93 proc.
•  Wrocław – EPWR – 13 (90 w 2019 r.) spadek o 86 proc.
•  Zielona Góra – EPZG – 0 (6 w 2019 r.) spadek o 100 proc.

Liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach w dniu 30 marca br.:

•  107 operacji (1256 w 2019 r.) spadek o 91 proc.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus