Raport o ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej – stan na 30 marca br.

Wieża kontroli lotniska - Poznań (fot. PAŻP)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprezentowała dobowy raport (z rozbiciem na piątek, sobotę i niedzielę) dotyczący zmian w ruchu lotniczym na i nad terytorium RP.

W kolejnym dniu obowiązywania czasowego wstrzymania międzynarodowych i krajowych połączeń lotniczych do i z terytorium RP, odnotowujemy dalsze spadki ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej jak i na polskich lotniskach w porównaniu do analogicznego okresu w latach ubiegłych. Poniżej liczba wszystkich operacji lotniczych łącznie z lotami tranzytowymi.

PAŻP zaznacza, że porównania zostały dokonane na podstawie danych za dzień operacyjny np. poniedziałek w podobnym okresie ubiegłego roku, a nie na zasadzie data do daty. Prezentowane dane pochodzą z systemów Network Managera i zawierają informacje o ruchu GAT IFR.

•  Piątek 29.03.2019 – 2524 operacje
•  Piątek 27.03.2020 – 450 operacji (spadek o 79 proc.)*


Poniżej ruch na lotniskach w dniu 27 marca br. (liczba operacji):*

•  Bydgoszcz – EPBY – 0 (12 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Gdańsk – EPGD – 8 (116 w 2019 r.) spadek o 79 proc.
•  Kraków – EPKK – 5 (173 w 2019 r.) spadek o 97 proc.
•  Katowice – EPKT – 14 (69 w 2019 r.) spadek o 80 proc.
•  Lublin – EPLB – 0 (5 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Łódź – EPLL– 0 (12 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Modlin – EPMO – 3 (59 w 2019 r.) spadek o 95 proc.
•  Olsztyn-Szymany – EPSY – 0 (4 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Poznań – EPPO – 5 (53 w 2019 r.) spadek o 91 proc.
•  Radom – EPRA – 0 (1 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Rzeszów – EPRZ – 0 (28 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Szczecin – EPSC – 0 (13 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Warszawa – EPWA – 66 (524 w 2019 r.) spadek o 87 proc.
•  Wrocław – EPWR – 5 (84 w 2019 r.) spadek o 94 proc.
•  Zielona Góra – EPZG – 0 (1 w 2019 r.) spadek o 100 proc.

Liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach w dniu 27 marca br.:

•  106 operacji (1154 w 2019 r.) spadek o 91 proc.


•  Sobota 30.03.2019 –2260 operacji
•  Sobota 28.03.2020 – 305 operacji (spadek o 87 proc.)*


Poniżej ruch na lotniskach w dniu 28 marca br. (liczba operacji):*

•  Bydgoszcz – EPBY – 2 (6 w 2019 r.) spadek o 67 proc.
•  Gdańsk – EPGD – 2 (90 w 2019 r.) spadek o 98 proc.
•  Kraków – EPKK – 0 (131 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Katowice – EPKT – 2 (75 w 2019 r.) spadek o 97 proc.
•  Lublin – EPLB – 0 (6 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Łódź – EPLL– 0 (2 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Modlin – EPMO – 0 (58 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Olsztyn-Szymany – EPSY – 0 (6 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Poznań – EPPO – 2 (40 w 2019 r.) spadek o 95 proc.
•  Radom – EPRA – 0 (0 w 2019 r.)
•  Rzeszów – EPRZ – 2 (23 w 2019 r.) spadek o 91 proc.
•  Szczecin – EPSC – 1 (11 w 2019 r.) spadek o 91 proc.
•  Warszawa – EPWA – 41 (421 w 2019 r.) spadek o 90 proc.
•  Wrocław – EPWR – 3 (65 w 2019 r.) spadek o 95 proc.
•  Zielona Góra – EPZG – 0 (1 w 2019 r.) spadek o 100 proc.

Liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach w dniu 28 marca br.:

•  55 operacji (931 w 2019 r.) spadek o 94 proc.


•  Niedziela 31.03.2019 – 2428 operacje
•  Niedziela 29.03.2020 – 275 operacji (spadek o 89 proc.)*


Poniżej ruch na lotniskach w dniu 29 marca br. (liczba operacji):*

•  Bydgoszcz – EPBY – 0 (14 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Gdańsk – EPGD – 2 (114 w 2019 r.) spadek o 98 proc.
•  Kraków – EPKK – 0 (173 w 2019 r.) spadek o 90 proc.
•  Katowice – EPKT – 4 (70 w 2019 r.) spadek o 94 proc.
•  Lublin – EPLB – 0 (10 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Łódź – EPLL– 0 (4 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Modlin – EPMO – 0 (55 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Olsztyn-Szymany – EPSY – 1 (3 w 2019 r.) spadek o 67 proc.
•  Poznań – EPPO – 2 (35 w 2019 r.) spadek o 94 proc.
•  Radom – EPRA – 0 (0 w 2019 r.)
•  Rzeszów – EPRZ – 1 (27 w 2019 r.) spadek o 96 proc.
•  Szczecin – EPSC – 2 (13 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Warszawa – EPWA – 41 (459 w 2019 r.) spadek o 91 proc.
•  Wrocław – EPWR – 0 (70 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
•  Zielona Góra – EPZG – 0 (1 w 2019 r.) spadek o 100 proc.

Liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach w dniu 29 marca br.:

•  53 operacje (1048 w 2019 r.) spadek o 95 proc.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus