Przejdź do treści
Miejsce zdarzenia i szczątki samolotu Bristell NG-5 (fot. PKBWL)
Źródło artykułu

Raport końcowy i zalecenia PKBWL dot. wypadku z udziałem samolotu Bristell NG-5

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport końcowy z wypadku samolotu Bristell NG-5, do którego doszło 15 sierpnia 2020 r. w okolicach Lądowiska Kikity (EPKI). W wyniku wypadku samolot został zniszczony, a pilot
i pasażerka ponieśli śmierć na miejscu.


W raporcie 2020/2397 czytamy:

W dniu 15 sierpnia 2020 r. w godzinach popołudniowych pilot samolotu wraz z pasażerką wylądował na lądowisku Kikity. Samolot przyleciał z lotniska Ostrów Wielkopolski. W godzinach wieczornych pilot postanowił wykonać lot rekreacyjny po trasie Kikity, Mikołajki, Mrągowo, Giżycko, Kikity. Złożył plan lotu, dokonał przeglądu przedlotowego i wraz z pasażerką zajął miejsce w kabinie. Po uruchomieniu i podgrzaniu silnika około godziny 20:40 wystartował do lotu, który odbywał się po zaplanowanej trasie na wysokości około 1200 ft. Pilot w trakcie lotu utrzymywał kontakt radiowy z FIS Olsztyn. Na odcinku dolotowym trasy powrotnej około cztery minuty przed dolotem do lądowiska EPKI pilot zgłosił do FIS Olsztyn zmianę częstotliwości na Kikity Radio. Z zapisu radarowego wynika, że pilot rozpoczął zniżanie do wysokości 1000 ft i wejście do trzeciego zakrętu kręgu nadlotniskowego z zamiarem lądowania na pasie 11. Osoby przebywające na lądowisku obserwowały światła pozycyjne samolotu w okolicach trzeciego zakrętu, które nagle zniknęły. Kilka minut później właściciel lądowiska otrzymał informację od osób znajdujących się nad pobliskim jeziorem, że prawdopodobnie doszło do wypadku samolotu. Właściciel lądowiska skontaktował się z FIS Olsztyn w celu potwierdzenia czy samolot SP-SLES obserwowany jest na radarze. Po uzyskaniu informacji, że statek powietrzny był w kontakcie radarowym i zgłosił przejście na kontakt z Kikity Radio a aktualnie nie był obserwowany na radarze, podjęto decyzję o uruchomieniu akcji ratowniczej. Służby poszukiwawczo - ratownicze odnalazły wrak samolotu i zwłoki dwóch osób. W wyniku zderzenia z drzewami i powierzchnią ziemi oraz pożaru samolot uległ całkowitemu zniszczeniu.

Po zderzeniu z ziemią samolot rozpadł się na wiele części, a rozlane paliwo uległo zapaleniu powodując pożar na miejscu wypadku.

Przyczyna wypadku:
Prawdopodobną przyczyną zdarzenia lotniczego było niekontrolowana utrata wysokości podczas wykonywania trzeciego zakrętu.


Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zalecenie 2022/2397/1 - dla Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Ważnym elementem badania jest sprawdzenie prawidłowości obsługi technicznej statku powietrznego przed zdarzeniem. W trakcie badania wypadku 2020/2397 PKBWL nie miała możliwości zapoznać się z dokumentacją dotyczącą czynności obsługowych wykonanych na samolocie po 100 godz. lotu, ponieważ dokumenty prawdopodobnie znajdowały się na pokładzie SP i uległy spaleniu.

W związku z powyższym PKBWL proponuje, aby Prezes ULC dokonał zmiany przepisów w ten sposób, aby dokumenty wymagane na pokładzie statku powietrznego podczas lotu nie były zintegrowane z dokumentami dotyczącymi zdatności do lotu, które powinny być przechowywane na ziemi. Zapobiegnie to zniszczeniu dokumentów dotyczącymi zdatności do lotu po zaistnieniu wypadku.

Zalecenie 2022/2397/2 – dla Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

W trakcie badania wypadku 2020/2397 PKBWL stwierdziła, że samolot, który uległ wypadkowi został wpisany do Ewidencji Statków Powietrznych w kategorii K6-E, jako samolot eksperymentalny i w związku z tym powinien być wykorzystywany tylko do celów badawczych, eksperymentalnych lub naukowych. Samolot, który uległ wypadkowi był wykorzystywany przez prywatnego właściciela do lotów prywatnych.

Aby zapobiec takim przypadkom w przyszłości, PKBWL proponuje, aby Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w ramach kontroli prowadzonych zgodnie z art. 27 ustawy Prawo lotnicze sprawdzał, czy statki powietrzne wpisane do ewidencji w kategorii K6E (eksperymentalna) są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi ograniczeniami.

Pełny Raport końcowy 2020/2397 dostępny jest tutaj (LINK).

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony