Przejdź do treści
System zarządzania ruchem lotniczym (fot. PAŻP)
Źródło artykułu

Przetarg na dostawę systemu zarządzania ruchem lotniczym

Trwa przetarg ogłoszony przez Agencję Uzbrojenia na dostawę systemu zarządzania ruchem lotniczym (ATM - Air Traffic Management).

Systemy ATM będą używane przez wojskowe lotniskowe organy kontroli ruchu lotniczego (ATC) i przeznaczone do wsparcia usług zarządzania ruchem lotniczym (ATM) w zakresie zapewnienia służby kontroli zbliżania (APP) oraz służby kontroli lotniska (TWR).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 zestawów systemów zarządzania ruchem lotniczym, w tym 3 zestawy pozyskiwane w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 13 zestawów pozyskiwanych w prawie opcji.

Zamówienie obejmuje: zaprojektowanie, dostawę, instalację i uruchomienie systemów ATM na lotniskach wojskowych RP wraz z ich dostosowaniem do wymagań zamawiającego, integracją z obecnie wykorzystywaną lotniskową infrastrukturą lotniczych urządzeń naziemnych, systemami kontroli lotniska i zautomatyzowanym systemem dowodzenia obroną powietrzną RP, udzielenie licencji na oprogramowanie, przeprowadzenie szkoleń i dostawę niezbędnej dokumentacji technicznej oraz pakietu logistycznego (serwisowego).

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do Agencji Uzbrojenia do 29.04.2022 r. do godz. 13:00.

Ostateczny termin wykonania zamówienia został określony na 30.09.2031 r.

Więcej szczegółów na stronie Agencji Uzbrojenia.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony