Przegląd projektów PAŻP współfinansowanych przez Instrument UE „Łącząc Europę”

Centrum Unijnych Projektów Transportowych/Twitter

W siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych 18 kwietnia 2019 roku odbył się przegląd 14 projektów PAŻP związanych z realizacją Programu SESAR, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PAŻP, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Przegląd służył śledzeniu postępów we wdrażaniu projektów oraz aktualizacji ich budżetów i harmonogramów realizacji związanych z wydatkowaniem środków UE.

PAŻP uczestniczy w pozyskiwaniu środków CEF na przedsięwzięcia techniczno-operacyjne od momentu uruchomienia Instrumentu, pozyskując do tej pory ponad 13 mln EUR dofinansowania w ramach Transport Calls na lata 2014, 2015, 2016, 2017. Projekty realizowane przez PAŻP to przedsięwzięcia wielostronne z udziałem wielu państw członkowskich UE. Polegają one m.in. na modernizacji systemu zarządzania ruchem lotniczym, umożliwiającej interoperacyjność systemów w Europejskiej Jednolitej Przestrzeni Powietrznej, redukcję opóźnień, kosztów i emisji substancji szkodliwych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus