Przedstawiciele KE z wizytą na budowie lotniska w Lublinie

Lublin Airport

W piątek, 17 lutego, przedstawiciele Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 odwiedzili lotnisko.

Wśród gości byli: Pascal Boijmans - Dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Sekcji Programów Polskich Komisji Europejskiej, Błażej Gorgol i Maja Łukaszewska-Krawiec przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, odpowiedzialni za kontakty z województwem lubelskim oraz Marta Leśniak - zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Instytucję Zarządzajacą RPO WL reprezentowali na placu budowy w Świdniku: Aneta Pieczykolan - Dyrektor DRPO oraz jej zastępcy: Marek Kowalski oraz Grzegorz Sobolewski.

Ze stronu Portu Lotniczego Lublin gospodarzem spotkania był dyrektor projektu Krzysztof Siczek, a o aspektach budowlanych opowiadał kierownik budowy inż. Tadeusz Kozyra.

Co roku Komisja Europejska organizuje tzw. spotkania roczne z Instytucjami Zarzadzającymi poszczególnymi programami operacyjnymi. W poprzednich latach spotkania z przedstawicielami KE odbywały się w Warszawie - jednocześnie ze wszystkimi instytcjami zarządzajacymi. W tym roku KE zaproponowała inną formułę - przedstawiciele KE składali wizyty w województwach.

Spotkanie miało przede wszystkim na celu omówienie zagadnień zawartych w tzw. opinii KE do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO za 2010 r. Instytucja Zarządzająca chciała również zaprezentować Komisji kluczowe inwestycje realizowane w ramach Programu.

Stąd obecność na lotnisku. Tempo prac oraz poziom zaawansowania inwestycji wzbudziły spory podziw gości z Brukseli i Warszaw

Więcej na stronie Lublin Airport

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus