Przedłużenie zakazu w międzynarodowym ruchu lotniczym (rozporządzenie + notam)

ULC - przywrócenie połączeń lotniczych - aktualizacja

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1242 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Przedłuża ono okres obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych do 28 lipca br.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2020 r. i traci moc z dniem 28 lipca 2020 r.

Llista krajów, do których można podróżować samolotem, nie uległa zmianie.

Obecne rozporządzenie, podobnie jak ostatnie z 14 lipca, zezwala na połączenia lotnicze z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarią, państwami Unii Europejskiej z wyjątkiem Szwecji i Portugalii. Ponadto będzie można polecieć do Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, Republiki Korei i Ukrainy.

Zakaz w ruchu lotniczym dotyczy wykonywania lądowania cywilnych statków powietrznych na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących międzynarodowe loty przewożące pasażerów z wyjątkiem:

  • lotów o statusie HOSP, HUM, STATE, HEAD, innych lotów wykonywanych w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego (np. na hasło RATOWNIK),
  • lotów w celu ochrony porządku publicznego (np. na hasło GARDA),
  • lotów do Rzeczypospolitej Polskiej statkami powietrznymi wyczarterowanymi na zlecenie organizatorów turystyki lub podmiotu działającego na ich zlecenie przed dniem 15 marca 2020,
  • lotów na zlecenie Prezesa Rady Ministrów lub na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, statkami powietrznymi posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich,
  • lotów czarterowych realizowanych przez obcych przewoźników lotniczych, które będą wykonywane na zlecenie państw obcych, w celu powrotu ich obywateli oraz loty statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie,
  • lotów realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Do pobrania:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym


NOTAM:

C0711/20 NOTAMR C0655/20
Q) EPWW/QAFXX/IV/NBO/E /000/999/5208N01846E999
A) EPWW  PART 1 OF 3  B) 2007141458 C) 2007282159 EST
E) COVID-19: RESTRICTIONS
I.
THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF POLAND ISSUED A
REGULATION FOR THE PROTECTION OF PUBLIC HEALTH AND THE LIMITATION OF
THE COVID-19 SPREAD (SARS-COV-2) WHICH INTRODUCES BANS IN AIR
TRAFFIC.
II.
COVID-19: INTERNATIONAL FLIGHT RESTRICTIONS
THE BAN ON PERFORMING LANDING ON REGISTERED CIVIL AIRPORTS AND ON
REGISTERED AIRSTRIPS WI THE REPUBLIC OF POLAND IS LIFTED FOR ALL
INTERNATIONAL PASSENGER FLIGHTS FM AIRPORTS LOCATED ON THE
TERRITORY OF:
1) EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) MEMBER STATE-PARTY TO
THE AGREEMENT ON THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, THE SWISS
CONFEDERATION, OR FM EU MEMBER STATE, EXC THE KINGDOM OF SWEDEN
AND THE PORTUGUESE REPUBLIC.
2) MONTENEGRO, GEORGIA, JAPAN, CANADA, THE REPUBLIC OF ALBANIA, THE
REPUBLIC OF KOREA AND UKRAINE.
III.
TIL JULY 28, 2020, AT 2359LMT (JULY 28, 2020, AT 2159UTC) CIVIL
ACFT WITH PASSENGERS PERFORMING INTERNATIONAL FLIGHTS FM THE
KINGDOM OF SWEDEN, THE PORTUGUESE REPUBLIC AND OUTSIDE THE
TERRITORIES REFERRED TO IN POINT II, LANDING ON REGISTERED CIVIL
AIRPORTS AND ON REGISTERED AIRSTRIPS WI THE REPUBLIC OF POLAND
ARE BANNED, EXC ACFT PERFORMING FLIGHTS:
END PART 1 OF 3
C0711/20 NOTAMR C0655/20
Q) EPWW/QAFXX/IV/NBO/E /000/999/5208N01846E999
A) EPWW  PART 2 OF 3  B) 2007141458 C) 2007282159 EST
E)
1) TO THE REPUBLIC OF POLAND BY ACFT CHARTERED AT THE ORDER OF
TOUR OPERATORS OR AN ENTITY ACTING ON THEIR BEHALF BEFORE MARCH 15,
2020, OR THE PRIME MINISTER, OR A NATURAL OR LEGAL PERSON, PERFORMED
BY ACFT WITH UP TO 15 PASSENGER SEATS, THAT CARRY:
A ) CITIZENS OF THE REPUBLIC OF POLAND,
B ) FOREIGNERS WHO ARE SPOUSES OR CHILDREN OF CITIZENS OF THE
REPUBLIC OF POLAND OR WHO ARE UNDER PERMANENT CUSTODY OF CITIZENS OF
THE REPUBLIC OF POLAND,
C ) FOREIGNERS HAVING A POLE'S CARD,
D ) HEADS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND MEMBERS OF THE DIPLOMATIC AND
CONSULAR PERSONNEL OF A MISSION, I.E. PERSONS WITH A DIPLOMATIC RANK
AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES,
E ) FOREIGNERS WITH A PERMANENT OR TEMPORARY RESIDENCE PERMIT ON THE
TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND,
F ) FOREIGNERS WITH A RIGHT TO BE EMPLOYED ON THE TERRITORY OF THE
REPUBLIC OF POLAND, I.E. FOREIGNERS WITH A RIGHT TO PERFORM WORK ON
THE SAME RULES AS CITIZENS OF THE REPUBLIC OF POLAND, HAVING AN
EMPLOYMENT PERMIT, A SEASONAL EMPLOYMENT PERMIT, A STATEMENT ON
ENTRUSTMENT OF WORK TO A FOREIGNER ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC
OF POLAND,
G ) PUPILS LEARNING AND STUDENTS STUDYING IN THE REPUBLIC OF POLAND,
END PART 2 OF 3
C0711/20 NOTAMR C0655/20
Q) EPWW/QAFXX/IV/NBO/E /000/999/5208N01846E999
A) EPWW  PART 3 OF 3  B) 2007141458 C) 2007282159 EST
E)
H) EU MEMBER STATES CITIZENS, CITIZENS OF THE EUROPEAN FREE TRADE
ASSOCIATION (EFTA) MEMBER STATES-PARTIES TO THE AGREEMENT ON THE
EUROPEAN ECONOMIC AREA OR CITIZENS OF THE SWISS CONFEDERATION AS
WELL AS THEIR SPOUSES AND CHILDREN IN ORDER TO TRAVEL THROUGH THE
TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND TO THEIR DOMICILE OR PLACE OF
STAY,
I) FOREIGNERS WITH A PERMANENT STAY PERMIT OR WITH A RESIDENCE
PERMIT FOR EU LONG-TERM RESIDENT VALID ON THE TERRITORY OF OTHER EU
MEMBER STATES, A MEMBER STATE OF THE EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION
(EFTA)-PARTIES TO THE AGREEMENT ON THE EUROPEAN ECONOMIC AREA OR
OF THE SWISS CONFEDERATION AS WELL AS THEIR SPOUSES AND CHILDREN
ORDER TO TRAVEL THROUGH THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND TO
THEIR DOMICILE OR PLACE OF STAY.
2) CARGO FLIGHTS, FLIGHTS WITHOUT CARGO AND WITHOUT PASSENGERS.
3)FLIGHTS WITH STATUS: HOSP, HUM, HEAD AND OTHER FLIGHTS PERFORMED
IN ORDER TO SAVE PEOPLE'S LIVES OR HEALTH (E.G. WITH THE RESCUE
PAROLE), FLIGHTS TO PROTECT PUBLIC ORDER (E.G. WITH THE GUARD
PAROLE).
4) CHARTER FLIGHTS PERFORMED BY FOREIGN AIR CARRIERS AT THE ORDER OF
FOREIGN STATES IN ORDER TO BRING BACK THEIR CITIZENS.
5) FLIGHTS FOR THE NEEDS OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF
POLAND.
6) EMERGENCY FLIGHTS.
END PART 3 OF 3
 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus