Przedłużenie zakazu w międzynarodowym ruchu lotniczym do 13 stycznia 2021 r.

ULC - międzynarodowe połączenia lotnicze - aktualizacja

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 25 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Przedłuża ono okres obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych do 13 stycznia br. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2021 r.

Zakaz w ruchu lotniczym dotyczy wykonywania lądowania cywilnych statków powietrznych na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących międzynarodowe loty z lotnisk położonych na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Zakazu, o którym mowa powyżej, nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

1) na zlecenie albo Prezesa Rady Ministrów;

2) za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie.

•  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus